มังคละ : เวทีการถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านสู่เยาวชน

6 ความคิดเห็น โดย สุวรรณา เมื่อ สิงหาคม 14, 2008 เวลา 9:35 (เช้า) ในหมวดหมู่ ภูมิปัญญาสองแคว #
อ่าน: 1096

ได้โอกาสเสียทีการลงเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อบันทึกและเผยแพร่ในฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก สู่หลักสูตรท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ อีกครั้งหนึ่ง อ่านต่อ »Main: 0.0070919990539551 sec
Sidebar: 0.13347411155701 sec