เช้านี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา “พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์” แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟัากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. อ่านต่อ »