ความขัดแย้ง - อำนาจ - ความรุนแรง

โดย จอมป่วน เมื่อ 17 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:21 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 14177

ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

9 กรกฎาคม 2554  13.30 น.- 16.30 น.

บรรยากาศสนุกมาก เพราะอาจารย์เริ่มแบบเล่าเรื่องชิวๆ  นักศึกษาเริ่มซักถามและแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในบรรยากาศที่ไม่ใช้ความรุนแรง

อาจารย์เริ่มด้วยเรื่อง

- ทฤษฎีเป็นเพียงกรอบแนวคิด  เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

- ความรุนแรงในการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ

- Post Election Stress Syndrome

- ความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้ง

- Domono Effect ที่เริ่มจากการปฏิวัติในประเทศตูนีเซีย หรือปฏิวัติดอกมะลิ (The Jasmine Revolution)

tunisia-revolution-babes-425x432

ซึ่งเริ่มจากนายโมฮัมหมัด บูอะซิซี่ บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวเมืองซิดี บูซิส วัย 26 ปี ได้ตัดสินใจเผาตัวตายประท้วง หลังจากที่เขาถูกตำรวจหญิงไล่ไม่ให้ขายผลไม้ในรถเข็นเพื่อเลี้ยงครอบครัว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึ่งหลังจาการเสียชีวิตของนายโมฮัมหมัด เพียง 18 วัน ก็เกิดการปฏิวัติดอกมะลิขึ้น โดยหนุ่มสาวที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างเครือข่ายของการปฏิวัติประชาชนขับไล่รัฐบาลเผด็จการผ่านสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์

อิทธิพลของการปฏิวัติดอกมะลิลุกลามไปใน เยเมน ซูดาน จอร์แดน อียิปต์ และลิเบีย  ทำให้รัฐบาลของอีกหลายๆชาติ เช่น จีน สิงคโปร์ พม่า.. เริ่มจับตามองด้วยความกังวล

- ความขัดแย้งเป็นรื่องธรรมชาติในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และในสังคมการเมือง

ความขัดแย้ง และความรุนแรงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน  ความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องใช้หรือยุติด้วยความรุนแรง

ความขัดแย้งเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือเป็นบ่อเกิดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมด้วยซ้ำ

การดำรงอยู่ของความจัดแย้งไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของสังคมหรือระบบการเมือง  การจัดการความขัดแย้งอย่างไรต่างหากที่เป็นตัวชี้วัด  ป้ญหาอยู่ที่วิธีหรือกลไกที่จะป้องกัน  แก้ไข  และเยียวยา  หลายๆประเทศเรียนรู้ที่จะจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ไม่ใช้ความรุนแรง

ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ  ไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นโทษ

ความขัดแย้งในประเทศไทยยังไปไม่ถึง Failed State  ยังไม่เกิด Civil War หรือสงครามกลางเมือง  ทั้งๆที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง

เรายังมีความหวัง คาดว่าการเลือกตั้งจะช่วยแก้ปัญหา  แต่กลายเป็นเริ่มเกิดความรุนแรงในการเลือกตั้ง  แถมติดตามมาด้วย Post Election Stress Syndrome แต่ก็ยังไม่รุนแรงจนจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ?

สังคมเผด็จการจะควบคุมสื่อ  ทำให้ข้อมูลข่าวสาร ความจริงไม่ปรากฏ

ความขัดแย้งแต่ละกรณีมีลักษณะเฉพาะ  การวิเคราะห์ต้องคำนึงถึงบริบทที่เฉพาะเจาะจงของความขัดแย้งนั้นๆ

ความขัดแย้งมักจะไม่ได้มีสาเหตุเดียว (Mono-causal Phenomena) แต่มีหลายเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกัน ( a set of interconnected conflict factors) และไม่หยุดนิ่ง ((Dynamics)

“……Conflicts are not mono-causal phenomena and arise from a set of interconnected conflict factors and dynamics.

การวิเคราะห์ความขัดแย้ง  ต้องพิจารณา

  • Issues  ประเด็นของปัญา
  • Stakeholders  ผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • Content  บริบทของความขัดแย้ง  สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฏหมาย  และความสนใจของสื่อมวลชน

ประเภทของความขัดแย้ง

  1. Data Conflict  ชนิด ปริมาณ การตีความ
  2. Interest Conflict  วัตถุ เงิน ทรัพยากร บุคลากร
  3. Structural Conflict  อำนาจ หน้าที่ การตัดสินใจ
  4. Relationship Conflict  ทัศนคติ การสื่อสาร ความประพฤติ
  5. Values Conflict  ความเชื่อ ระบบค่านิยม

Post to Facebook Facebook

« « Prev : Global Conflict

Next : ความขัดแยัง–อำนาจ - ความรุนแรง (2) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ความขัดแย้ง - อำนาจ - ความรุนแรง"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.19307804107666 sec
Sidebar: 0.19345998764038 sec