DISC Model และ ผู้นำสี่ทิศ

โดย จอมป่วน เมื่อ 10 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:33 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 7300

กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 ภาคบ่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2554 โดนนายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ (นายกอล์ฟ)  ผู้จัดการการพัฒนาองค์กร บริษัทเอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด  เป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้เทคนิค  DISC Model และผู้นำสี่ทิศ มาผสมผสานกัน

DISC

DISC Model เป็นเทคนิคเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์จากความรู้ความเข้าใจในบุคคลิกภาพของมนุษย์4 แบบ โดยต้นแบบแนวความคิดนี้มาจากการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลของ  Dr. William Moulton Marston (1893–1947)

กิจกรรมเริ่มด้วยการให้แบ่งกลุ่มโดยใช้ แบบทดสอบ “คุณเป็นสไตล์ไหน” เพื่อแบ่งกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มด้านซ้ายและด้านขวาก่อน  ตามมาด้วยการแบ่งกลุ่มซ้ายและขวาเป็นกลุ่มหน้าและหลัง นักศึกษาก็จะถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม  หรือง่ายๆเป็นสี่แบบหรือสี่สไตล์

อาจารย์ให้พวกเราแต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยคุยกันว่าในแต่ละกลุ่มมีลักษณะพิเศษอะไร มีนิสัยใจคออย่างไร ทำไมเป็นคนแบบนี้ แล้วเอามาเล่าสู่กันฟัง

สี่กลุ่มตาม DISC Model ก็คือ

D = Dominance ➞ Results-oriented

หรือเป็นพวกกระทิงที่เป็นคนที่ตัดสินใจเร็ว ชอบอิสระ คิดนอกกรอบ ชอบแข่งขัน ชอบเสี่ยง โผงผาง ชอบลุย ยึดตัวเองเป็นหลัก

 

I = Influence ➞ Encouragement

หรือเป็นพวกอินทรีที่เป็นคนที่ชอบสังคม ทันสมัย กระตือรือร้น หลีกเลี่ยงรายละเอียด ชอบคิด ฝัน  วางแผน

 

S = Steadiness ➞ People-oriented

หรือเป็นพวกหนูที่เป็นคนอดทน สุภาพ  เกรงใจคนอื่น ยอมตามใจคนอื่น ประนีประนอม

 

C = Conscientiousness ➞ Precise

หรือเป็นพวกหมีที่เป็นคนยึดกฏระเบียบ ตัวเลข ข้อเท็จจริง เคร่งครัดในวินัย เหตุผล ละเอียดเกินไป

ในกิจกรรมผู้นำสี่ทิศก็จะแบ่งกลุ่มหรือประเภทเป็นสี่เหมือนกัน คือ กระทิง อินทรี หมีและหนู

นพลักษณ์  ก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  แต่แบ่งประเภทของคนเป็น 9 ลักษณะใหญ่ๆที่แตกต่างกัน

บทเรียน

เทคนิคหรือกิจกรรมแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างของผู้คน  คนเรามักไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเด็ดขาด  แต่จะมีองค์ประกอบของทุกประเภทปนกันอยู่ในตัวเรา  แต่พอสรุปรวมออกมาแล้ว  แต่ละคนจะมีลักษณะที่เด่นชัดออกมาเป็นแบบไหน ถ้าคิดในเชิงคณิตศาสตร์ (Combination) ก็จะได้ผู้คนหลายพันล้านคนที่ไม่เหมือนกันเลย

การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็มีประโยชน์เบื้องต้น  ทำให้เราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้คน  ไม่พยายามที่จะไปบังคับผู้คนให้เปลี่ยนแปลงความคิด วิถีชีวิต  ความเชื่อให้เหมือนเรา  แต่จะเริ่มเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน  อยู่ในสังคมร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างอย่างมีความสุข

เสียดายที่เวลาน้อยเกินไป  เพราะถ้ามีเวลามากกว่านี้ กิจกรรมจะนำไปสู่การค้นหาตัวเอง  ค้นพบตัวเอง  และสามารถจะแปลงร่างไปเป็นสัตว์ประเภมอื่นๆได้  หรือนำไปสู่การพัฒนาตัวเองด้านจิตวิญญาณ  จะเลิกที่จะพยายามบังคับผู้คนให้มาคิดเหมือนตัวเอง  แต่จะมุ่งพัฒนาตัวเองแล้วจะสามารถเหนี่ยวนำและหล่อเลี้ยงคนในครอบครัว พรรคพวกเพื่อนฝูง  สังคมเล็กๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากแนวคิดและการปฏิบัติที่ได้พัฒนาแล้ว

และถ้ามีคนคิดและปฏิบัติแบบนี้มากขึ้นๆ  มีการพัฒนาเครือข่ายขึ้นมาสังคมก็จะเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ทำสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่  ไม่กลัวความล้มเหลว  ไม่หวังสิ่งตอบแทน  แต่ทำเพราะเป็นสิ่งที่ควรทำ….รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม

 

 

 

Post to Facebook Facebook

« « Prev : ไม่ใช่อย่างที่เห็น

Next : สรุปการปฐมนิเทศน์ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "DISC Model และ ผู้นำสี่ทิศ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.17936611175537 sec
Sidebar: 0.25211191177368 sec