นิทรรศการภาพถ่ายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓

โดย จอมป่วน เมื่อ 20 ธันวาคม 2010 เวลา 11:30 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 1312

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป (สปร.) ได้ร่วมกันจัด นิทรรศการภาพถ่ายประกอบคำบรรยาย เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทำไมต้องปฏิรูป” ด้วยการชักชวนผู้สนใจนำภาพถ่ายจากผลงานฝีมือของตนเองที่ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำใน สังคมไทย ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่ดิน น้ำ ที่อยู่อาศัย การทำงาน การกินอยู่ การคมนาคม การสื่อสาร การรักษาพยาบาล การศึกษา ความยุติธรรม การเมือง การจัดการภาครัฐ ฯลฯ เพื่อสื่อสารกับสังคมให้ก่อเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการในการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศไทย

นิทรรศการดังกล่าวก็น่าสนใจมากคำอธิบายภาพ

ความแตกต่าง

“ปัจจุบันสังคมไทยมีการแบ่งชนชั้น แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านฐานะทางสังคม การศึกษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าพเจ้าจึงอยากจะนำเสนอผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการดำรงชีวิตในสังคมไทย ที่มีความเหลื่อมล้ำให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อผู้ที่มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องจะได้มองเห็นถึงปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย และช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อที่จะได้ช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น”

ภาพโดย จามิกร ศรีคำ อุบลราชธานี

คำอธิบายภาพ

Same Rule, Same Right, Same Road

“ความเสมอภาคและความยุติธรรม ไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องจากรัฐสภา บนถนนเส้นหนึ่งเราทุกคนสามารถสร้างเรื่องนี้ได้ ถ้าเคารพกฏหมายเดียวกัน ใช้ถนนด้วยความเท่าเทียมกันและเคารพสิทธิที่มีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคน จักรยาน รถเมล์ แท็กซี่หรือแม้แต่ซาเล้ง”

ภาพโดย วงศกร ช่วยไผ่ กระบี่

ได้หนังสือเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปประเทศไทยและ CD –ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน โดยคณะกรรมการปฏิรูปด้วยครับ


อยากฝากพวกเราสนใจการปฏิรูปประเทศไทยด้วยครับ…… อิอิ

Post to Facebook Facebook

« « Prev : คณะหุ่นสายเสมา

Next : ขยันไม่เข้าท่า อิอิ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "นิทรรศการภาพถ่ายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.25505590438843 sec
Sidebar: 0.14268612861633 sec