Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า–4 การออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรม

โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กันยายน 2014 เวลา 1:49 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 3228

อีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ฝึกฝนเป็นกิจกรรม Open Space  มั่วๆไปกับ Caravan สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวยังคิดไม่ออก  แต่ปิ๊งกับเรื่องการออกแบบกิจกรรมที่อาจารย์ให้เป็นโจทย์ในการทำกิจกรรม  คือมีคนสนใจประเด็น Civic Education ที่นำเสนอไว้  จึงได้รับเลือกเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ให้ไปพูดคุยกันเพื่อหาว่าจะดำเนินกิจกรรมอย่างไร?  ใครเป็นคนทำ? เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

1410631625490 1410600619230

อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Backward Design  คือให้เราเริ่มจากสิ่งที่ต้องการก่อน  แล้วค่อยออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ  ทำให้ปิ๊งว่าพวกเราชอบโดดไปคิดกิจกรรมเลยทั้งๆที่สิ่งที่ต้องการยังไม่ชัดเจนนัก    เวลาวางแผนกันแล้วนำไปปฏิบัติก็เลยเกิดปัญหามาก  เพราะสิ่งที่ต้องการในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  จำเป็นต้องพูดคุยกันให้เกิดความชัดเจน  เห็นด้วยกันก่อน (Shared Vision)

นอกจากนี้ยังต้องจัดเรียงกิจกรรม (หรือหัวข้อ  วิชาที่จะเรียนรู้กันในกรณีที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรม) ตามลำดับขั้นตอนที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น

เริ่มด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ซึ่งอาจใช้ Speed Dating ในการอบรมครั้งนี้

ตามด้วยกิจกรรมความคาดหวัง  แจ้งกฏกติกาการอยู่เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

กิจกรรมหรือหัวข้อวิชาที่จะเรียนรู้กันก็จะต้องออกแบบให้สัมพันธ์กัน  อะไรก่อนหลัง  ที่เรียนรู้ก่อนจะช่วยให้เข้าใจกิจกรรมที่ตามมา  ที่สำคัญคือต้องตอบโจทย์คือบรรลุเป้าหมาย  ได้สิ่งที่เราต้องการ

ซึ่งก็ได้ออกแบบไว้ว่าสิ่งที่เราต้องการจาก Civic Education คือต้องทำให้ประชาชนคนไทยเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (สมมติว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฏหมายจนเป็นที่พอใจตามที่เข้าใจร่วมกัน  จะได้ไม่ต้องหลงประเด็นมาพูดเรื่องนี้อีก)

ก็จะเริ่มที่การพูดคุยรอบแรกจะคุยกันว่าปัจจุบันคนไทยเป็นอย่างไร? มีอะไรที่เหมาะสม  มีอะไรที่ไม่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย

รอบที่สองก็จะคุยกันว่า พลเมืองที่่หมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

รอบที่สามก็จะคุยกันว่าแล้วจะทำอย่างไร? ใครเป็นคนทำ

การออกแบบกิจกรรมมาชัดเจนอีกครั้งในกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ของอาจารย์ชลัท ประเทืองรัตนา

1410632765840

ประชาเสวนาหาทางออก อาจารย์ตั้งหัวข้อ “ ท่านอยากเห็นอนาคตการเมืองไทยเป็นเช่นใด?”   อาจารย์ออกแบบให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่เล็กลงเพื่อให้คุยกันง่ายขึ้น  แล้วให้แต่ละกลุ่มนำมาเสนอในกลุ่มใหญ่ จะได้เสวนาร่วมกันเพื่อหาฉันทามติ

แล้วจึงแบ่งกลุ่มใหม่เพื่อหา “วิธีการเพื่อนำไปสู่อนาคตการเมืองไทยที่พึงปราถนา  และหาคนที่จะรับผิดชอบดำเนินการด้วย”  แล้วจึงนำมาเสนอต่อกลุ่มใหญ่และหาฉันทามติ  จะได้วิธีการและองค์กร หน่วยงานที่จะดำเนินการต่อไปให้บรรลุความต้องการที่ทุกฝ่ายยอมรับ

Post to Facebook Facebook

« « Prev : Facilitator Lab - สถาบันพระปกเกล้า–3 World Cafe

Next : Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า – 5 บรรยากาศการอบรม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า–4 การออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรม"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.069298982620239 sec
Sidebar: 0.036740064620972 sec