ต้นแบบ–Guangzhou Award (กวางเจาตอนที่ 2)

โดย จอมป่วน เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:20 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 16030

ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ  เมืองที่ได้รับรางวัล  2012 Guangzhou International Award for Urban Innovation   5 เมือง ได้แก่ Kocaeli (Turkey), Lilongwe (Malawi), Seoul (Korea), Vancouver (Canada), Vienna (Austria)…….รายงานผลการตัดสินโดย CNBC

Kocaeli (Turkey) นำเสนอเรื่อง “ Prepare Before It’s Too Late: Learn to Live with Earthquake”

เมืองนี้เคยประสบเหตุแผ่นดินไหวมีผู้เสียชีวิตถึง 18,000 คน  จึงเริ่มเอาจริงกับการเตรียมตัวทั้งด้านเทคโนโลยีที่จะเฝ้าระวังและการให้ความรู้แก่ประชาชน   มีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน  สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรเอกชน ศูนย์วิจัย  และรัฐบาลท้องถิ่น

Lilongwe (Malawi) นำเสนอเรื่อง “ Lilongwe/Johannesbyrge: Cities Mentorship Program”

เป็นการนำเสนอความร่วมมือที่เมือง Johannesburge เป็นพี่เลี้ยงให้เมือง Lilongwe  ช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์  (ทั้งด้านเศรษฐกิจ ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการฯ)   ทำให้เกิดความโปร่งใส  ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลง  ทำให้สามารถปรับปรุงบริการสาธารณสุขและน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับคนยากจน  สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการที่ยากจน  ชุมชน  และกลุ่มสตรี

Seoul (Korea) นำเสนอเรื่อง “ Citizen Participation-oriented Youth Prostitution Prevention Project through Regional Networks”  และเรื่อง “ Healthy Seoul Free from Internet  Addictions of Children and Adolescents”

DSC_4849 (Medium) DSC_4850 (Medium)

เป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กสาวมาเป็นโสเภณีโดยอาศัยเครือข่ายและความร่วมมือทุกภาคส่วน  มีการตั้งโรงเรียน –Self-Empowerment School for teen Prostitutes  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสังคมและผู้ประกอบการในการให้โอกาสฝึกงานและรับเข้าทำงาน

เรื่องที่เป็นปัญหาของทุกสังคมปัจจุบันคือ Internet Addictions  มีการดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้ที่ติดอินเทอร์เน็ตจำนวนสูงถึง 12% ของผู้ที่มีอายุ 9-30 ปี  ด้วยการตั้งศุนย์ “ I Will Centres” ขึ้นเพื่อบำบัด  ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

Vancouver (Canada) นำเสนอเรื่อง “ Visionary Vancouver: Creating a Welconimg and Sustainable Place for All ”

เริ่มจาก “ Greenest City 2020hy  ” พัฒนามาเป็น “ ( Zero Carbon, Zero Waste, and Healthy Eco-systems”

Vienna (Austria) นำเสนอเรื่อง “ Start Wien: A Programme for New Migrants to Help Them Settle In and Facilitate Their Intregation in Vienna ”

นอกจากการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างจริงจัง  กรุงเวียนนายังทำงานด้านสังคม  เพราะมีคนต่างชาติอพยพเข้ามาทำงานมาก  ด้วยการเปิด “ One Stop Shop Service” โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน  ให้บริการข้อมูล การแนะนำ  สอนภาษา  ให้บริการเน้นเป็นรายบุคคล

Post to Facebook Facebook

« « Prev : Guangzhou International Urban Innovation Conferrence- กวางเจาตอนที่ 1

Next : ใครจะกล้าเป็นเจ้าภาพต่อจากกวางเจา - กวางเจาตอนที่ 3 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ต้นแบบ–Guangzhou Award (กวางเจาตอนที่ 2)"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.54522109031677 sec
Sidebar: 0.67803382873535 sec