โอ้..กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

อ่าน: 4764

ไปกรุงเทพฯ แบบรู้กระทันหันว่ามีงานให้ไปช่วยทำ

เห็นชื่ออาจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ท่านผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ …เป็นอาจารย์ที่เคารพสมัยที่เรียนปริญญาโท…และหน่วยงานที่จัดก็คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช ถึงจะรู้ด่วนก็ตัดสินใจไปเพราะถือว่างานนี้ไปตามกิจกตัญญู ไปเรียนรู้ และถือโอกาสไปพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมวิชาชีพด้วย

อาจารย์ท่านจะทำการประเมินหลักสูตร มีทีมสร้างเครื่องมือวัดแล้ว แต่เชิญให้ไปร่วมให้ความเห็น …ก็ถือว่าท่านให้มีส่วนร่วม

อ่านต่อ »


รู้สึกว่าวันเวลาผ่านเร็วจังนะคะ

อ่าน: 6507

แต่ละวันทำอะไรไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาซะเลยค่ะ

รู้สึกว่าวันเวลาผ่านเร็วจังนะคะ เวลาถูกแบ่งไปกับหลายอย่างในแต่ละวัน

หยุดสงกรานต์ 5 วัน เตรียมทำงานเอกสารต่างๆที่คั่งค้างเพราะอยากให้เกิดมงคล 1 ใน 38 ข้อที่ว่าการทำงานไม่คั่งค้าง

แต่ไม่ได้ทำเท่าที่อยากทำ

อ่านต่อ »


เตรียมไปสวนป่าในโครงการ “วิถีพอเพียง:ชีวิตที่มีคุณค่า”

อ่าน: 53439

การเตรียมการไปสวนป่าคราวนี้ เกิดเนื่องจากครูอึ่ง (อาจารย์ดวงพร เลาหกุล) เชิญชวนไปสวนป่า 5-9 พค เพื่อไปพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและศิษย์เก่าจิตวิทยาฯ ที่ตั้งใจไปศึกษาวิถีพอเพียงและการมีชีวิตที่มีคุณค่าในวิถีธรรมชาติ กับครูบาสุทธินันท์ .. ซึ่งคราวนี้จะมี รศ.ดร.โสรีย์ โพธิ์แก้ว ไปร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเสวนาด้วย

อ่านต่อ »Main: 0.019330024719238 sec
Sidebar: 0.010607957839966 sec