สิ่งเล็ก ๆที่อยากทำ

โดย จอมป่วน เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:24 (เย็น) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 3168

หลังจากที่ได้ไปศึกษาในหลักสูตรประกาศนีย บัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม สันติสุข(สสสส. หรือ 4ส) รุ่นที่ 3 ของสถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  ก็มีความตั้งใจที่จะทำอะไรให้กับสังคมไทยให้สมกับที่ได้มีโอกาสไปศึกษาใน หลักสูตรนี้  แต่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เลือกตั้งเสร็จท่านนายกเทศมนตรีบุญทรง แทนธานีก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี  งานก็ยุ่งพอสมควร  ตอนนี้พอจะตั้งหลักได้แล้ว

รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกเรื่องที่ 1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย และนโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ เรื่องที่ 2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้ตระหนักถึงความ สำคัญของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทย

พิษณุโลกมีเครือข่ายที่สนใจสุนทรียสนทนา – Dialogue มานานแล้ว  และมีการนัดหมายจัดการสนทนาอยู่เป็นประจำ  อาจมีบางช่วงที่ห่างเหินไปบ้าง  แต่ก็ถือได้ว่าต่อเนื่องพอสมควร  เครือข่ายประกอบด้วยเทศบาลนครพิษณุโลก  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ฯ   เร็วๆนี้ก็มีการนัดหมายพูดคุยกันในหัวข้อ “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบใดให้แก่ลูกหลานของเรา” ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  และมีการนัดหมายที่จะพูดคุยกันเป็นประจำโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ   มีการนัดหมายคุยกันใน Social Media-Facebook เป็น Virtual Dialogue  แต่ในระยะแรกยังเป็น Closed Group  เพื่อให้สมาชิกคุ้นเคยและกล้าที่จะพูดคุยกันก่อน

250537_424152800967603_313888370_n DSC_4008

เทศบาลนครพิษณุโลกก็มีการพูดคุยกันที่จะดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วย การจัดกิจกรรมสานเสวนาและจะพัฒนาไปสู่การทำประชาเสวนาหาทางออกตามข้อเสนอใน รายงานวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่ง ชาติ  สภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจัดทำโดยสถาบันพระปกเกล้า  ต่อไป

พูดคุยกันในเทศบาลนครพิษณุโลกก่อน  ครั้งแรกจะเริ่มวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555  (เครือข่ายสนใจเชิญด้วยนะครับ)  ถ้าได้ผลดีและมีประสบการณ์ก็จะขยายออกสู่ชุมชนและสังคมเมืองพิษณุโลกต่อไป

DSC_4362

ความคืบหน้าจะคอยรายงานครับ

ถ้าจะติดตามเรื่องนี้ให้สนุก  แนะนำให้อ่าน

ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย – Citizenship and the future of Thai Democracy

รายงานวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติ ของสถาบันพระปกเกล้า
รายงานการค้นหาความจริง เหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง และข้อเสนอเพื่อการปรองดอง ฉบับสมบูรณ์ของ คปอ.

Next : จะเสวนากันไปทำไม? » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "สิ่งเล็ก ๆที่อยากทำ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10714602470398 sec
Sidebar: 0.044045925140381 sec