เป็นปลื้ม…….อิอิ

โดย จอมป่วน เมื่อ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 9:44 (เย็น) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1111

หลังจากเตรียมการเรื่อง Civic Education มานานพอสมควร 

ทำความเข้าใจกับผู้บริหารจนได้ไฟเขียวและการสนับสนุน  เริ่มทำความเข้าใจ  สร้างทีมวิทยากร(อบรมหลายหลักสูตรมาก)   

11924673_10205638720220619_683873855_n

พัฒนาหลักสูตร(เบื้องต้นออกแบบไว้ 8 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง)

ก็ถึงเวลาเริ่มทดลองใช้หลักสูตร (Testrun) ครั้งแรก  หาอาสาสมัครมาได้ ประมาณ 20 คน  นัดกันทุกวันศุกร์ 9-12.00 น. พยายามจะเข้าเป็นวิทยากรหลักทุกครั้ง  แต่บางครั้งก็ต้องให้หนิง (สุภาวดี พิบูลสมบัติ)ช่วยทำแทน

วันที่ 28 สิงหาคม 2558  เป็นครั้งที่ 5  มีภารกิจทั้งวัน  หนิงก็ไม่ว่าง  ก็เลยให้ตุ๋ย ( เจียมใจ ไคล้คง )   เป็นวิทยากรกระบวนการแทน  ทราบล่วงหน้าว่าทีมงานและผู้เข้าร่วมติดภารกิจกันหลายคน  แต่ก็ไม่อยากงด  คนน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร

ตุ๋ย

9.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องยาเสพติดที่ กองบิน 46  เสร็จภารกิจก่อนเข้าประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อพิจารณางบประมาณ  มีเวลาว่างก็แวะเข้าไปดูกิจกรรม Civic Education   พบว่า  มีคนเข้าร่วมประมาณ 5-6 คน  แต่ทีมงานและผู้เข้ารับการอบรมก็ยังร่วมมือกันทำกิจกรรม  ทราบว่าหลายคนถูกตามไปทำงานเร่งด่วน

ทีมจัดการ  ทีมจับประเด็น  และวิทยากรกระบวนการก็ทำหน้าที่อย่างมีความสุข  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็สนุกสนานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

11.30 น. ประชุมสภาเทศบาลเสร็จก็แวะมาดูอีกครั้ง มีคนเข้ามาร่วมมากขึ้นหลังจากเสร็จภารกิจด่วน  มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 12 คน 

พอเดินเข้ามาในห้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะ  ผู้คนคึกคักขึ้น  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี   มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างดี

11898576_882062365180975_4017056355852779063_n

11903966_882062458514299_6774131774112249339_n

 

ที่เป็นปลื้มเพราะเห็นว่า  ทีมงานฝ่าด่าน  ทะลายกำแพงได้  แม้มีปัญหาคนเข้าร่วมน้อยก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่  ทั้งยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดี  ผู้ที่เข้าร่วมให้ความร่วมมือ  สนุกสนาน  มีความสุข  คนที่ถูกตามตัวไปทำงานด่วน  เมือเสร็จงานก็รีบกลับมาร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

ไม่ประเมินเนื้อหาที่ได้  แค่สัมผัสบรรยากาศของกิจกรรมก็เป็นปลื้มแล้ว  ผลออกมาดีแน่ๆ  เชื่อเหอะ  อิอิ

« « Prev : โครงการ Civic Education – เทศบาลนครพิษณุโลก


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

 • #1 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 9:52 (เย็น)

  จากเรศ  บางส่วนของการจับประเด็น

  ………..

  วิทยากร ชวนทบทวนกิจกรรม ที่ผ่านมาทั้ง 4 ครั้ง เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

  เรียนรู้ความหมายของคำ
  Governance by government เป็นการบริการแนวดิ่ง
  Governance by Marketing การให้บริการที่เน้นลูกค้าคือพระเจ้า
  Governance by Networking เป็นแนวราบ ระบบเครื่อข่่าย ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล

  จากการเรียนรู้ดังกล่าวได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำเสนอ เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร ให้คณะศึกษาดูงาน ที่มาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก คณะศึกษาดูงานรู้สึกสนใจการนำเสนอนี้มาก

  เทศบาล นำ 2 แนวทาง มาใช้ คือ แนวดิ่ง และแนวราบ ผู้บริหารทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงการสื่อสารภายในองค์กร ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการ สื่อสารนโยบายการบริหารงาน ลงสูุ่ชุมชน ประชาชน และเครื่องข่ายต่าง ๆ

  ……..

 • #2 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 9:53 (เย็น)

  …….

  เรียนรู้จากการได้จัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัยข้าราชการ ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกับ พลเมือง

  เรียนรู้ การทำงานกับชีวิตประจำวัน การมองแบบองค์รวม แต่ละกองที่ไม่เคยทำงานรวมกัน แต่ได้เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกอง ความรู้สึกความเป็นเพื่อน ยอมรับกันได้

  เรียนรู้ ได้เห็นความคิดของคนอื่นที่มองหลายแง่หลายมุม เมื่อก่อนปิดตัวเอง แต่ปัจจุบัีนได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างรับได้ และรู้จักฟังมากขึ้น

  อยากเข้ามาเรียนรู้คนอื่น การเข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม

  เมื่อก่อนปิดตัวเอง ไม่ชอบเข้าประชุม งานเยอะ พอเปิดใจ ทำให้อยากเรียนรู้ พอเข้าครั้งแรกรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

  ………

   

 • #3 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 9:57 (เย็น)

  ………

  เรียนรู้คำถามในระบบคุณธรรม ตัวเรา สิ่งที่เรามองคนอื่น ที่จริงแล้วเราก็อยู่ในระบบอุปถัมภ์เหมือนกัน

  เป็นระบบที่ใกล้ตัว จริง ๆ มีทุกสังคม องค์กร ถึงเราไม่มีระบบอุปถัมภ์เราก็สามารถตั้งใจทำงาน นายก็เห็นเอง ตั้งใจทำงาน ทำเต็มที่ตามความสามารถ เขาจะมองเห็นหรือไม่เห็นแต่เราเห็น แต่ถ้าเขาเห็นเราแล้วเราก็จะรู้สึกดี

  ตัวเราเองเป็นตัวอย่างที่ทำให้เขาเปลี่ยนและทำให้สังคมเปลี่ยน

  เรามาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะค่อย ๆ ซึมซับพวกเราเข้าไปทีละน้อยให้ทุกคนต้องปรีับกระบวนทัศน์ การทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันยาก

  รู้สึกบรรยากาศวันนี้ได้หลากหลายอารมณ์ เกิดความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกัน

  รู้สึกเข้ามาหลายครั้งแล้วกล้าพูด เมื่อก่อนพูดไปเขาจะเข้าใจไหม ไปพูดที่อื่นไม่กล้าพูด แต่พูดที่นี่พูดได้ ทุกคนรับฟัง

  ดีใจที่มี่คนกล้าพูด ที่รู้สึกว่าพื้นที่นี้มีความปลอดภัย

  วิทยากร ความรู้สึกการเป็นกระบวนกร วันนี้รู้สึกสบาย ๆ ดีใจที่ทุกคนเปิดใจ ดีใจที่ได้สร้างบรรยากาศให้ทุกคนรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นที่พื้นที่ปลอดภัย การเรียนรู้แบบนี้ที่เราอยากให้ทุกคนได้ลงมือทำ เปลี่ยนความคิด ลงมือทำในสิ่งที่เล็ก ก่อน และสิ่งดี ๆ ก็จะตามมา

  วันนี้ สะท้อนเห็นบรรยากาศในการร่วมกิจกรรม มีความเป็นกันเองมากขึ้น ทุกคนกล้าพูด กล้าคิด มีพื้นที่ปลอดภัย มีความสุขกันทุกคน

  ………


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.18111419677734 sec
Sidebar: 0.16790890693665 sec