การประเมิน

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 20 ธันวาคม 2012 เวลา 23:59 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 13476

เคยแสดงความคิดเห็นบ่อยๆเกี่ยวกับการประเมิน

เราต้องการประเมินผลสำเร็จของการทำงาน (ไม่ว่าจะเป็น Output หรือ Outcome ) แต่ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าจะผู้ปฏิบัติจะทำไม่เป็นก็เลยใส่การประเมินขั้นตอน กระบวนการทำเอาไว้ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นแค่แนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ แต่ส่วนมากก็ยึดเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไปเลย มีการให้คะแนนขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เอาไว้ด้วย อันนี้เป็นแนวคิดของพวก Ortrolic Organization ที่คิดว่าถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จมีวิธีเดียวและต้องทำให้เหมือนกันด้วย

เช่นถ้าจะทำโครงการหรืองานชิ้นนี้ให้สำเร็จ ต้องทำกิจกรรม 1 2 3 4 5 และ 6 โดยให้คะแนนแต่ละกิจกรรมไว้

ถ้ามีคนทำ A B และ C แล้วสำเร็จได้ผลดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า (คิดนอกกรอบ แบบพวก Chaordic Organization) ก็จะตกการประเมิน เพราะไม่ได้ทำ 1 2 3 4 5 และ 6 เวลาประเมินจึงไม่ได้คะแนนตามตัวชี้วัด (กะปิ –KPI) ซึ่งเป็นความเชื่อของพวก Ortrolic Organization ไม่เชื่อว่ามีวิธีอื่นที่ได้ผลดีกว่าที่เคยทำมา

ซึ่งความจริงแล้วน่าจะประเมินผ่าน ได้คะแนนยอดเยี่ยมเพราะเป็นนวัตกรรม เป็นต้นแบบที่ต้องถอดบทเรียน แล้วนำไปขยายผล ให้คนอื่นได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและ Process แทนที่จะยึด Content หรือกิจกรรม พิธีกรรมแบบที่เคยทำกันมา

Post to Facebook FacebookMain: 0.011657953262329 sec
Sidebar: 0.035826206207275 sec