สรีระยนต์

10 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ สิงหาคม 28, 2008 เวลา 8:07 (เย็น) ในหมวดหมู่ การปฎิบัติธรรม #
อ่าน: 4154


ดิฉันได้ฟังโอวาทของท่านเจ้าอาวาส และของท่าน พระภาวนาวิริยคุณ ที่วัดแห่งหนึ่ง 
 เห็นว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของพระและผู้ที่จะไปปฎิบัติธรรม ที่มีประโยชน์มาก  ในกรณี ที่ใครมีญาติ หรือผู้รู้จัก จะไปบวช เป็นพระหรือจะไปปฎิบัติธรรม  ก็อาจนำไปถ่ายทอดต่อได้ และแม้แต่ตัวเราเอง ในฐานะฆราวาส ก็สามารถ นำมาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วย จึงขอสรุปมาฝากดังนี้ค่ะ….
 
การทำให้ สรีระยนต์ แข็งแรงถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของคนเรา  ไม่ควรจะปล่อยปละละเลย  เพราะร่างกาย   เป็นที่รองรับของทุกสิ่งคือ มรรค ผล นิพพาน ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง  จิตใจก็จะไม่แข็งแกร่ง
การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัย ตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา นานแสนนาน….เรื่องที่จะแนะนำอยู่บ้าง เช่น …..
อ่านต่อ »


ธรรมะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้-20-07-2551

10 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ กรกฏาคม 20, 2008 เวลา 11:15 (เช้า) ในหมวดหมู่ การปฎิบัติธรรม #
อ่าน: 3564

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนา ที่มุ่งพูดถึงความเป็นจริง ตามธรรมชาติ เพราะธรรมะคือธรรมชาติ
มีคนจำนวนมากๆ ที่ไม่รู้ว่า เราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ไม่เข้าใจว่า มีเหตุผลกลใด  จึงต้องมีชีวิตเกิดขึ้น แล้วก็ตายไป ไม่รู้ว่า
วัฎสงสารคืออะไร
ผลนี้คือวิบากกรรม  เมล็ดพืชคือกิเลส  การงอกงามคือกรรม  ลูกดอกผลที่ออกมาคือวิบากของกรรม   วิบากกรรมนี้เองเป็นสิ่งที่มีอำนาจร้ายแรง หรือมีเสน่ห์อย่างร้ายแรง  ที่ทำให้คนเราต้องตกอยู่ในกระแสแห่งวัฎฎะ หรือกระแสแห่งกรรม      (ท่านพุทธทาส-คู่มือปฏิบัติธรรม)      จริงๆแล้ว แม้ร่างกายดับสูญไป  แต่วิญญาณยังคงอยู่ อ่านต่อ »Main: 0.01844310760498 sec
Sidebar: 0.091338872909546 sec