สรีระยนต์

10 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ สิงหาคม 28, 2008 เวลา 8:07 (เย็น) ในหมวดหมู่ การปฎิบัติธรรม #
อ่าน: 4140


ดิฉันได้ฟังโอวาทของท่านเจ้าอาวาส และของท่าน พระภาวนาวิริยคุณ ที่วัดแห่งหนึ่ง 
 เห็นว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของพระและผู้ที่จะไปปฎิบัติธรรม ที่มีประโยชน์มาก  ในกรณี ที่ใครมีญาติ หรือผู้รู้จัก จะไปบวช เป็นพระหรือจะไปปฎิบัติธรรม  ก็อาจนำไปถ่ายทอดต่อได้ และแม้แต่ตัวเราเอง ในฐานะฆราวาส ก็สามารถ นำมาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วย จึงขอสรุปมาฝากดังนี้ค่ะ….
 
การทำให้ สรีระยนต์ แข็งแรงถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของคนเรา  ไม่ควรจะปล่อยปละละเลย  เพราะร่างกาย   เป็นที่รองรับของทุกสิ่งคือ มรรค ผล นิพพาน ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง  จิตใจก็จะไม่แข็งแกร่ง
การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัย ตลอดจนถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา นานแสนนาน….เรื่องที่จะแนะนำอยู่บ้าง เช่น …..
อ่านต่อ »


การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

13 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ สิงหาคม 23, 2008 เวลา 10:35 (เย็น) ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3488

“อยู่กับปัจจุบัน ทำกับปัจจุบันให้ดีที่สุด อนาคตยังอยู่ไกล”  ประโยคนี้ได้ยินบ่อย จนชินหูมาก
มีความหมาย ทำนองว่า ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมากหรอก อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ซึ่งจริงๆแล้ว ก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
แต่ในมุมมองของดิฉันเองแล้ว ..คิดว่า..การทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำแน่นอนอยู่แล้ว…
แต่..จะไม่คิดอนาคตเลยไม่ได้ ชีวิตต้องเตรียมให้พร้อมเสมอ  เพื่อรับมือกับอนาคต… ทั้งที่เรา คาดการณ์ได้ และไม่ได้ 
 การคาดการณ์อนาคต คือ ความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ..ฝูงนก สัมผัสได้ถึง พายุฝน ที่กำลังจะมาถึง ในเวลาอันไม่ช้านี้ ย่อมรีบเร่งบินกลับรัง..   .มด..รู้ว่า ฤดูหนาว ใกล้มาถึงแล้ว..ต้องเร่งรีบขนอาหารมาไว้ในรังก่อน…… นักบิน ที่รู้ว่า สภาพอากาศกำลังจะมีพายุใหญ่ ย่อมไม่นำเครื่องบินขึ้น… ถ้าเราฟังการพยากรณ์อากาศ ว่ากำลังจะมีพายุใหญ่มา ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ เราก็จะไม่นำเรือออกจากฝั่งเป็นต้น….
อ่านต่อ »


ช่วงสุข ช่วงทุกข์

9 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ สิงหาคม 19, 2008 เวลา 1:02 (เช้า) ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3890


ทุกคนในโลก ล้วนต้องการความสุข ที่แท้จริง แต่มีไม่น้อย ที่กลับได้รับความทุกข์ เป็นเครื่องตอบแทน
ธรรมชาติกำหนดให้กระแสน้ำมีขึ้นลงฉันใด ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีช่วงสุข - ช่วงทุกข์ฉันนั้น
เมื่อน้ำขึ้นแผ่นดินชุ่มฉ่ำ เมื่อน้ำลงสิ่งสกปรกถูกชะล้างให้หมดไปด้วย เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ เมื่อมีความสุขจะอิ่มเอิบ  แต่เมื่อมีทุกข์จิตใจ  ควรจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น ตั้งหน้าทำความดีมากขึ้น เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากนั้น
ความทุกข์และความสุขเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในจิตใจของเราเอง หากเราเอาเงื่อนไขจากภายนอกมาใส่ไว้ในใจตัวเอง ก็จะทำให้เกิดทุกข์ เกิดความเครียดไปขัดขวางการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งจะมาบั่นทอนสุขภาพและชีวิตของเราเอง
ทุกสิ่งทุกอย่างมีผลเชื่อมโยงมาถึงเหตุที่อยู่ในใจเราทั้งสิ้น จากรากเหง้าของโรค รากเหง้าของความทุกข์ ความผิดหวัง และความล้มเหลวทั้งหลายทั้งปวงล้วนมาจากรากพิษในใจของเราทั้งสิ้น
อ่านต่อ »


ปัญญาญาณ

17 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ สิงหาคม 8, 2008 เวลา 1:19 (เช้า) ในหมวดหมู่ สุขภาวะ กาย จิต สังคม ปัญญา #
อ่าน: 7986


ปัญญาญาณ คือรากแก้วของชีวิต
Intuition Wisdom
คนเรา บางทีมีทั้งเงินและความเพียร อาจประสบความหายนะได้ หากขาดวิจารณญาณที่ถูกต้อง ที่เรียกว่า ปัญญาญาณ แบบเดียวกับคนที่หลงทาง เลือกทำธุรกิจ หรือเลือกคู่ชีวิต ที่ไม่เหมาะกับตัวเอง และหลงทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นมาตลอด 20-30 ปี แต่ต้องประสบกับความล้มเหลว และมาพบภายหลังว่า สิ่งนั้น มันไม่ใช่ สิ่งที่ ชีวิตเราต้องการ…    

อ่านต่อ »


ธรรมะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้-20-07-2551

10 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ กรกฏาคม 20, 2008 เวลา 11:15 (เช้า) ในหมวดหมู่ การปฎิบัติธรรม #
อ่าน: 3549

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนา ที่มุ่งพูดถึงความเป็นจริง ตามธรรมชาติ เพราะธรรมะคือธรรมชาติ
มีคนจำนวนมากๆ ที่ไม่รู้ว่า เราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ไม่เข้าใจว่า มีเหตุผลกลใด  จึงต้องมีชีวิตเกิดขึ้น แล้วก็ตายไป ไม่รู้ว่า
วัฎสงสารคืออะไร
ผลนี้คือวิบากกรรม  เมล็ดพืชคือกิเลส  การงอกงามคือกรรม  ลูกดอกผลที่ออกมาคือวิบากของกรรม   วิบากกรรมนี้เองเป็นสิ่งที่มีอำนาจร้ายแรง หรือมีเสน่ห์อย่างร้ายแรง  ที่ทำให้คนเราต้องตกอยู่ในกระแสแห่งวัฎฎะ หรือกระแสแห่งกรรม      (ท่านพุทธทาส-คู่มือปฏิบัติธรรม)      จริงๆแล้ว แม้ร่างกายดับสูญไป  แต่วิญญาณยังคงอยู่ อ่านต่อ »


วันเข้าพรรษา-วันอาสาฬหบูชา

5 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ กรกฏาคม 17, 2008 เวลา 10:09 (เช้า) ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 4323

วันอาสาฬหบูชา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘   ปีนี้ คือ วันที่ 17 กรกฏาคม 2551 

นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้    เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย     ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา
ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม  มีรายละเอียด ที่เว็บ ธรรมะไทย ขอบคุณเว็บธรรมะไทยด้วยค่ะ
และ จากบล็อก ของ ท่าน BM.chaiwut ที่ http://gotoknow.org/มีอธิบายความหมายของรากศัพท์ และพิธีกรรมต่างๆไว้อย่างละเอียด ขอขอบพระคุณท่านมากและขอลิงค์ไปที่บันทึกของท่านนะคะ อ่านต่อ »


ลานความสุข

17 ความคิดเห็น โดย Sasinand เมื่อ กรกฏาคม 14, 2008 เวลา 2:12 (เย็น) ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3030

ความสุข

  คือสภาวะจิตใจที่เป็นสุข   เป็นสิ่งที่ คนเราทุกคนต้องการ แต่บ่อยครั้งที่ภาระการงาน ปัญหา ข้อขัดแย้ง ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทำให้เราหาความสุข ไม่ค่อยพบ ซึ่งเมื่อจิตใจเราไม่เป็นสุข ก็ส่งผลให้สุขภาพของเราพลอยมีปัญหาไปด้วยดังนั้น คนที่จะมีความสุขได้ คือคนที่ มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคง และมีสติอยู่กับตัว ตลอดเวลา 
 

นอกเหนือจากความมีชีวิตชีวา ความอบอุ่น  จากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน  ในรอยยิ้มของสมาชิกภายในบ้านแล้ว ความเงียบสงบอยู่กับธรรมชาติสองต่อสอง ก็เป็นอีก ปัจจัยหนึ่ง ที่ก่อให้เกิด ความสุขสงบอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตของตัวเอง เช่นกัน อ่านต่อ »Main: 0.031715869903564 sec
Sidebar: 0.080406904220581 sec