ห้วยขาแข้ง: อุทธยานแห่งชาติแม่วงก์ และมออีหืด

อ่าน: 171312

เช้าวันที่ 8 ธันวาคม ชาวคณะดูทะมัดทะแมง รับรู้ถึงความคึกคักในอารมณ์ …คงเพราะเหตุที่จะได้ไปสัมผัส แม่วงก์ ฟังบรรยายจากตัวจริงเสียงจริง คุณศศิน เฉลิมลาภ ดร. สุมิทร์ ตุงคะสมิต และ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

หนทางไปคดเคีัยวและเป็นหลุมเป็นบ่อ เวียนศีรษะและคายของเก่าไปบ้างเล็กน้อย

สงสัยบ้างว่าหนทางแบบนี้ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ทำไม อบต. เทศบาล หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยเอาใจใส่ บางครั้งก็รับฟังมาว่า เขาคงมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการของบประมาณ ให้ส่วนกลาง(โง่ๆ ) เข้าใจว่าเป็นพื้นที่กันดาร บางข้อมูลก็บอกว่าปล่อยหนทางแบบนี้แหละดีจะได้เอาไว้จูงใจล่อใจคนบางคนในพื้นที่ว่า ถ้าได้ทำเขื่อนจะทำให้อยู่ดีกินดีกว่านี้ (การเดาใจนักการเมืองเป็นเรื่องเสียเวลา…และมักจะเสียอารมณ์)

อ่านต่อ »


โมเดลบุรีรัมย์ : ละเมียดละมุนใจ

อ่าน: 5672
เรื่องของ ”สุขภาพ” มีมาแต่โบราณ จากยุคสู่ยุค เพราะทุกคนที่เกิดก็มีเจ็บมีป่วย มีตาย มีคนแข็งแรง คนอ่อนแอ
เพียงแต่คำว่า “สุขภาพ” นั้นเป็นคำบัญญัติขึ้นภายหลัง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Health ซึ่งก็มีวิวัฒนาการของความหมายอย่างมาก แม้แต่องค์การอนามัยโลกก็ต้องนิยามศัพท์คำว่า health ว่า  “Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

อ่านต่อ »


คำเมือง: ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน

อ่าน: 4477

ดักเมื่อกิ๋นข้าว ดักเมื่อเข้านอน หมายถึง ให้อยู่ในความสุขสงบตอนกินข้าวและตอนเข้านอน

อ่านต่อ »Main: 0.029116153717041 sec
Sidebar: 0.0098299980163574 sec