ช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ ไทยทำได้ (2)

ไม่มีความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2011 เวลา 8:23 (เช้า) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต #
อ่าน: 1603

จากบันทึกที่แล้ว มีโครงการ เช่น

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอฝาง จัดโครงการ จิตอาสาผลิต EM ball เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทส.เปิดโครงการนำร่อง “โฟม 20 ใบแลกไข่ 1 ฟอง” เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดโครงการ อี.เอ็ม เพื่อประชาชน 100,000 ลูก พิชิตน้ำเสียช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (18 พ.ย. 2554)

ยังมีได้อีกหลายงาน หลายรูปแบบ ในทุกวงการ และอีกไม่นาน การฟื้นฟูจะเข้ามาแทนที่ กลุ่มผู้ประสบภัย ยังคงต้องการ แรงกาย แรงใจ แรงสมอง ระดมความคิดและน้ำใจ ทั่วประเทศ  คนไทยไม่ทิ้งกัน การสร้างงานตามชุมชนต่างๆ  เป็นสิ่งน่าชื่นชม ที่ทั้งให้และรับทั้งทางกายภาพและทางจิตใจสามัคคีมีน้ำใจ  สร้างสรรความเป็นไทย ลดการแบ่งแยก


ช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ ไทยทำได้

2 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 1:05 (เย็น) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต #
อ่าน: 1760

ขอขอบคุณภาพ  จากลานเก็บเรื่องมาเล่า ค่ะ

ช่วยกัน คนละไม้คนละมือ ไทยก็ทำได้และทำได้ดี

งานอะไรที่พอทำได้ในระหว่างเวลาวิกฤตนี้

สำหรับผู้ประสบภัยในศูนย์ต่างๆ

*** มีขวดน้ำดื่มมากมายที่ได้รับบริจาคกัน หรือสามารถจัดหา

เพิ่มจากแหล่งอื่นๆ นำมาเตรียม EM แบบน้ำ เพื่อนำกลับไป

ใช้ที่บ้าน และบริเวณข้างเคียง ทำกันทุกๆวัน วันละเล็กละ

น้อย ก่อนกลับบ้านคงมี EM ใช้กันถ้วนหน้าในศูนย์นั้นๆ

*** เข้ากลุ่มเรียน เรื่องการปฎิบัติ เทคนิค ต่างๆ ให้นำกลับไปใช้

ที่บ้าน ชมวิดิทัศน์ ฟังข้อมูลดีๆ แบ่งกลุ่มตามอาชีพ และ

ความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนและสังคม

นอกเหนือจากความผ่อนคลาย บันเทิง พอสมควรแก่วิกฤต

*** มีงาน สร้างงาน ช่วยเหลือตนเองและแบ่งเบาภาระส่วนรวม

จัดกลุ่ม นำโดยผู้มีความรู้ มีทักษะ ในด้านต่างๆ

- ใช้วัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ เอาไปใช้ได้ เอาไปขายได้

- มีการนำงานมาให้ จากผู้ประกอบการต่างๆ จ้างนอกสถานที่

(ในส่วนที่ทำได้ ) เพื่อกระจายรายได้

สำหรับผู้ไม่ประสบภัย มอบแรง มอบใจ

***   ทำที่บ้าน

สิ่งใดที่ทำอยู่แล้ว (ที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประสบภัยเมื่อถึงเวลากลับบ้านตนเอง )จะสามารถทำเพิ่ม

เพื่อแบ่งปันได้หรือไม่ เช่น การเพาะพันธุ์ไม้ การขยายพันธุ์ไม้

การทำของกิน ของใช้ สิ่งจำเป็นในการอุปโภค บริโภค

*** ทำที่นอกบ้าน

ตามสถานที่ไม่ประสบภัย ที่มีผู้ผ่านหรือใช้เส้นทาง อาจจัด

ตั้งงานเล็กๆ ที่สามารถทำได้โดยง่ายแต่ต้องทำซ้ำบ่อยๆ

หรือต้องการจำนวนมากไม่จำกัด ไว้ที่บริเวณนั้นๆ

เช่น ในโรงเรียน ในวัด ป้ายรถเมล์ ตลาด ฯลฯ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีศักยภาพ หรือผู้นำชุมชน

ผู้นำกลุ่ม นำและจัดหา จัดตั้ง คนในแวดล้อมนั้นๆ ช่วยกัน

ดำเนินต่อ และพัฒนา

ผลงานอาจเพื่อนำไปใช้โดยตรง หรือ นำไปขายหารายได้

เพื่อช่วยหาทุนแก่ผู้ประสบภัยที่ประสบปัญหารายได้ ใช้

เลี้ยงชีพ ลงทุน เมื่อกลับไปบ้าน เป็นการช่วยกันและกัน

โดยการสร้างงาน สร้างรายได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อแนะนำและเตือนภัย จากการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม


คิดแปลกๆตอน : วงแหวนความคิด

4 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 4:26 (เย็น) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต, คำสอน, เรื่องไม่เป็นเรื่อง #
อ่าน: 2194

วงแหวนความคิด

เมื่อความคิด 2 วง ซ้อนกัน

จะสามารถ เคลื่อนที่ หมุน เป็นอิสระต่อกันได้ เมื่อมีพื้นที่ว่าง ระหว่างวงพอสมควรแก่กรณี

เมื่อไรที่ มีความไม่ยึดมั่น ถือมั่น เมื่อนั้น มีความอิสระ

เมื่อไรที่ มีอิสระ เมื่อนั้น มีความเป็นไปได้


คิดแปลกๆตอน : ลึกหรือเปล่า

3 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:08 (เช้า) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต, เรื่องไม่เป็นเรื่อง #
อ่าน: 2198

ขอขอบคุณภาพจาก picpost.mthai.com/pic/10051/157342

ความลึกลงของสิ่งใด ยิ่งลึก ยิ่งเฉพาะ และ เฉพาะ
ความลึกซึ้งสูงสุด คือ ความลึกรวม กลับอยู่ตื้น บนผิว
และ กระจาย เกินประมาณ เกินสายตา เกินสายใจ

หรือว่า ความลึกหนึ่งเป็นความหมายจากตัวอักษรที่นำมาเรียงกัน

หรือว่า ความลึกหนึ่งเป็น ความหมาย จากจิตใจ ที่ค้นพบ

หรือว่า ความลึกหนึ่งเป็นการเดินทางของจุด
บนแกน x หรือ แกน y (ในแนวราบ หรือ แนวดิ่ง)

หรือว่า ความลึกนั้นเป็นเรื่องราว การดำเนิน ภายในใจ ของคน

หรือว่า ความลึกนั้นคือ เหตุของการแปรเปลี่ยน ของสิ่งใดๆ


คิดแปลกๆตอน : เงินไปแล้ว แต่ทิ้งอะไรไว้…

4 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 8:51 (เช้า) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต, เรื่องไม่เป็นเรื่อง #
อ่าน: 2606

เงิน..เป็นวัตถุที่มีค่า
แต่วิถึที่เงินผ่านมา และ ผ่านไป
กลายเป็นสิ่งสร้าง หรือ ทำลาย คุณค่าของมันในเชิงคุณภาพ
และเงินเป็นสิ่งที่ผ่านไป แต่วิถีนั้นถูกบันทึกไว้
แล้วกลายเป็น “ค่า” อีกแบบ ของคนที่อยู่ในวิถึนั้น


คิดแปลกๆตอน : ท่องเที่ยว

4 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 9:20 (เช้า) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ข้อคิด ชีวิต, คำสอน, เรื่องไม่เป็นเรื่อง #
อ่าน: 1904

ท่องเที่ยว ทั่วทุก ทิศทุกข์
จบ ชั่วคืน ชั่วคราว
ด้นดั้นค้น สรรพสิ่ง
สิ้นสุด ศูนย์ หลับตา

ลืมตา เกิด รีบเร่ง
ตื่นตูม เต้น ตนติด
ตาย ตอนตัด
ตัด ตอนตื่น เต็ม
หาย สิ้น สุด มี


คิดแปลกๆ ตอน แรงต่อเนื่อง

5 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 3 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:49 (เช้า) ในหมวดหมู่ ข้อคิด ชีวิต #
อ่าน: 1662

จุดไฟย่อมเกิดผล แม้ไม่ลุกติดเจิดจ้าในทันใด
เป่าลมย่อมเกิดแรงดัน แม้ไม่ดันได้ด้่งใจในทันที

แต่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงแล้ว เกิดขึ้นแล้ว

รอการจัดระเบียบ
และรอการกระตุ้นให้ถูกนำมาใช้
รอการบ่มเพาะ ตกตะกอน
รอเมฆหมอกจาง ให้เห็นภาพชัด

พลังความต่อเนื่อง สำคัญดังเช่น
อ๊อกซิเจนในยามติดไฟ
ดั่งเช่นลมที่มีมากพอ ต่อเนื่อง ในยามสร้างแรงดัน

สิ่งที่ตามมา สำคัญไม่น้อยกว่าการเริ่มต้น

ฝึกกายต้องขยับ  ฝึกใจต้องนิ่ง
ท่านจอมยุทธป่วน

ปกติของกายคือเฉยไม่ขยับ ปกติของใจคือไม่นิ่ง วิ่งไปมา
ขยับแวบเดียวหรือนิ่งแวบเดียว หรือ มีแรงต่อเนื่อง ..
ศิษย์นอกสำนัก…รำพึงหา “เรื่อง”

7 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 21 เมษายน 2011 เวลา 7:53 (เช้า) ในหมวดหมู่ การจัดการ #
อ่าน: 1541

หา “เรื่อง” ตามนิสัย คนก่อการดี (อิอิ) อีกแล้วค่ะ

ในโอกาสที่จะมีมินิเฮ ที่โคราช ในครั้งนี้

ขบวนการห้องสมุดเคลื่อนที่ขอเปิดตัว

ขอให้พวกเรานำหนังสือที่ตัวเองชอบ สนใจ

และอยากแบ่งปันสาระดีๆนั้น ไปด้วย คนละ 1-2 เล่ม (หรือ ตามสะดวก)ค่ะ

เพื่อที่จะให้โอกาสผู้ที่ไปพบปะกัน ได้สัมผัส ก่อเกิดการจุดประกายคิดและพยายามต่อไป

เราจะเอามาแลกเปลี่ยนกันอ่าน ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน

(ใครจะอ่านตอนไหน น้องครูปูจะอ่านตอนรอคิวก็ได้ )

และถ้าเป็นไปได้ ใครจะสนใจขอยืมกลับไปอ่านต่อที่บ้าน

ก็สามารถติดต่อขอยืมเจ้าของได้เลยค่ะ  งานนี้ขยายความรู้ ความรักแบบ ทวีคูณ เกิน 1 ต่อ 1

ชิมิ คริคริ  อิอิ


ตอน ไอ้-เอ๋ม

2 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:04 (เช้า) ในหมวดหมู่ ข้อคิด ชีวิต #
อ่าน: 1686

ไอ้-เอ๋ม   เอ็ม-อี้-ดี๋    ไอ้-เอ้-ที่     อี-แอว-ว่าย

อะไรเหรอ…?????????

มันคือการท่องศัพท์ด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะ
เอามาวางไว้เฉยๆ เผื่อจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้ 

Immediately

กี่ครั้ง…

ที่เราเข้าไปติดกับ เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ต้องเข้าไป แต่เราก็เข้าไป
ที่เราเสียเวลาไปโดยไม่เจตนา
ที่เราไม่ได้ทำเรื่องที่ควรจะทำ เพราะ????? แล้วจริงๆ เราควรทำอะไรกันแน่
ที่ทำเรื่องสำคัญ ไม่ทันการณ์ เพราะ?????คิดแปลกๆ ตอน คิด me me

1 ความคิดเห็น โดย ป้าหวาน เมื่อ 6 เมษายน 2011 เวลา 10:18 (เช้า) ในหมวดหมู่ ข้อคิด ชีวิต #
อ่าน: 1538

ข้าพเจ้า คือ me ไม่ใช่ I

เพราะข้าพเจ้าล้วนมาจากการกระทำตลอด

เรื่มจากเป็นธาตุ มารวมกับขันธ์ โดยอาศัยบิดา มารดา  ข้าพเจ้าจึงมีขึ้น

เพราะข้าพเจ้าได้รับสะสม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ข้าพเจ้าจึงมีขึ้น

เพราะข้าพเจ้าได้ถูกสิ่งต่างๆกระทำ ข้าพเจ้าจึงเกิดผัสสะ และ เกิดการตอบสนอง

เพราะข้าพเจ้าได้อาศัย รูป รส กลิ่น เสียง เป็น ที่อยู่ ที่แสดงออก จึงมีข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า จึงเป็น me

เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้กำหนดสิ่งใดๆ  ปัจจัยต่างหาก ที่ร่วมกับ เหตุ ข้าพเจ้าเพียงแต่ถูกกระทบแล้วเป็น

เพราะข้าพเจ้าไม่อาจอยู่ได้ ถ้าปราศจากสิ่งอื่นๆและผู้คนอื่นๆ ที่จะมากระทำต่อข้าพเจ้า

เพราะข้าพเจ้า ยังต้องอาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ และธาตุ ขันธ์ อื่นๆ มาปรุงเป็นข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า จึงเป็น me

ข้าพเจ้าเกิดมาด้วยความหลง

ข้าพเจ้าจึงมักหลง

ก่อนอื่น

ข้าพเจ้า หลงว่าเป็น I

เป็น กู  นั่นเองMain: 0.081570148468018 sec
Sidebar: 0.046350002288818 sec