CBM โกอินเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 26 กันยายน 2012 เวลา 23:23 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 16352

ตอนนี้อะไรๆก็ Asean  หลักสูตร CBM –Community Based Solid Waste Management  หรือ ”การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน” ที่พัฒนาขึ้นโดยเทศบาลนครพิษณุโลกด้วยความร่วมมือกับ GIZ เมื่อหลายปีก่อน  นอกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC)  จะนำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว  เมื่อเร็วๆนี้ก็ร่วมมือกับ IGES –Institube for Global Environmental Strategies, COMPED –Cambodian Education and Waste Management Organization  และมูลนิธิ ดร. วอลเตอร์ เชอลล์  จัดการอบรมให้ทีมงานเมืองพระตะบอง  ประเทศกัมพูชาเพื่อพัฒนาเมืองพระตะบองให้เป็นเมืองต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศกัมพูชา

วันที่ 25-28 กันยายน 2555  เทศบาลนครพิษณุโลกก็กำลังร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC)  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ทีมงานจากแขวงต่างๆรวมทั้งนครหลวง(เวียงจันทน์)  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏอุดรธานี

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข้าราชการจากแขวงต่างๆและนครหลวง

DSC_3504

DSC_3511

บรรยากาศการอบรมสนุกแค่ไหนดูเองนะครับ

DSC_3517

การอบรมไม่ต้องใช้ล่ามครับ

Post to Facebook FacebookMain: 0.022298812866211 sec
Sidebar: 0.076985120773315 sec