สุขภาพที่ดีหมายความว่าอย่างไร ?

โดย จอมป่วน เมื่อ 2 August 2008 เวลา 12:45 pm ในหมวดหมู่ วิ่ง, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 10472

สุขภาพดี

  • คำว่า สุขภาพ มาจากคำว่า สุข กับคำว่า ภาวะ  ก็คือ ภาวะที่เรามีความสุข นั่นหมายถึงต้องมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน อยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีไม่เจ็บป่วย ไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีก็สามารถควบคุมได้ 

สมรรถภาพร่างกายที่ดี 

 

  • สมรรถภาพร่างกายที่ดี  หมายถึง ปอดและหัวใจแข็งแรง (Cardiovascular) กล้ามเนื้อแข็งแรง (Strength) มีความอดทนหรือทนทาน (Endurance) ร่างกายมีความอ่อนตัว (Flexibility)  และรูปร่างดี น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ (Normal Weight) เพื่อให้เรามีสมรรถภาพร่างกายที่ดี ก็จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ควบคุมอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • ปอดและหัวใจแข็งแรง  ต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) จึงจะมีผลต่อการฝึก  ต้องฝึกแบบ Interval Training ด้วยจึงจะได้ผลดี (ค้นเน็ตไปก่อน วันหลังจะเล่าให้ฟัง )  
  • กล้ามเนื้อแข็งแรง  ต้องฝึกด้วยการฝีกกล้ามเนื้อ  (Weight Lifting หรือ weight Training)
  • ความอดทนหรือทนทาน เราควรฝึกให้ร่างกายมีความอดทนหรือทนทานด้วย  เช่นเราอาจจะวิ่งได้เร็ว  ยกน้ำหนักได้มากแต่ทำได้ไม่นาน   การที่จะให้ร่างกายมีความอดทนหรือทนทาน  ต้องฝึกฝน  เช่นถ้าเราชอบวิ่ง  ในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีอย่างน้อย 1 วันที่เราวิ่งยาวหรือวิ่งนาน  ถ้าปกติเราวิ่งวันละ 20 นาที  จะต้องวิ่งยาวซัก 1  วัน คือวิ่ง 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเป็นการฝึกความอดทนหรือทนทาน ในวันที่วิ่งยาวก็ลดความเร็วลงเหลือแค่ 60-65% ของชีพจรสูงสุดก็พอ
  • ความอ่อนตัว  ร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวได้มากขึ้น  ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเราถึงต้องมีการยืดกล้ามเนื้อ(การยืดเส้นหรือการเหยียด)ก่อนและหลังออกกำลังกายทุกครั้ง การยืดกล้ามเนื้อยังสามารถลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ด้วย
  • รูปร่างดี น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ การออกลังกายนอกจากให้ร่างกายแข็งแรง ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปร่างดี น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินอยู่มากก็จะสามารถลดน้ำหนักลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้ หรือถ้าน้ำหนักตัวดีอยู่แล้วก็จะสามารถรักษาน้ำหนักตัวและรูปร่างที่ดีไว้ได้ แต่ต้องทำควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ง่ายๆคือเปลี่ยนสันดาน เพราะมันทำยากเหลือเกินครับ)       

อย่าลืมเรื่องสุขภาพใจ มีอารมณ์ขัน (สัปดนวันละนิด) จิตใจเบิกบาน ช่วยกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ 

« « Prev : ขั้นตอนการออกกำลังกาย

Next : มือใหม่หัดออกกำลังกาย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1328 ความคิดเห็น