ควันหลงจาก Waist Size Story

1803 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2009 เวลา 9:19 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 12059

เคยเขียนเล่าเรื่อง “ทางออกของคนอ้วนลงพุง Fighting Deep Belly Fat ” ไว้ในบันทึก เรื่องของคนเอาจริง  ไว้ในลานจอมป่วน

เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำโครงการลดน้ำหนักอย่างเป็นเรื่องเป็นราว  แบบว่าทำให้สำเร็จและได้ผลระยะยาว  เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลในเทศบาลนครพิษณุโลก  องค์กรอื่นๆสนใจจะเอาไปทำด้วยก็ไม่ว่า  เพราะจะใช้หลักของการทำแบบง่ายๆ (Simplicity)  แต่ทำจริงจัง  ถูกวิธี  และทำแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ

ช่วงนี้เลยสนใจศึกษาเรื่องราวของวงการลดน้ำหนัก  วิธีการใหม่ๆ  แต่ที่สนใจมากคงจะเป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ได้ผล  อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้การลดน้ำหนักได้ผล

เปิดดูเว็บไซต์ต่างๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจ  ขายยา  ขายอาหารเสริม  โฆษณา Fitness Center  หรือไม่ก็เป็นหลักสูตรลดน้ำหนักระยะสั้นที่ต้องเสียเงินจำนวนมาก  ที่เป็นโครงการของหน่วยงานรัฐก็มักจะเป็นแบบไฟไหม้ฟาง  มีงบประมาณก็เห่อๆทำกัน  ที่จะทำต่อเนื่องระยะยาวก็ไม่ค่อยเห็น

ที่ประทับใจมากเห็นจะเป็นเรื่องราวของทีมงานของ Amakasaki City  ของญี่ปุ่น  ที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและเปิดบริการเชิงรุก  จนเป็นต้นแบบระดับชาติ  ชอบที่ทีมงานของเทศบาลออกไปแนะนำจักษุแพทย์ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินถึงคลินิก  มีการแนะนำ  ให้เอกสารและไปติดตามผลการปฏิบัติถึงคลินิก  ทั้งนี้เพราะทางญี่ปุ่นออกเป็นกฎหมายให้บริษัทต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรอบเอวของคนที่มีอายุ 40-74 ปี (คิดเป็น 44% ของประชากร )  โดยเกณฑ์ของญี่ปุ่นใช้มาตรฐาน  ชายไม่เกิน 33.5 นิ้ว  และหญิงไม่เกิน 35.4 นิ้ว  และตั้งเป้าหมายที่จะลดของคนที่รอบเอวเกินลงให้ได้ 10% ใน 5 ปีแรก  และจะลดให้ได้ 25%  ภายในปี ค.ศ.  2015   ทั้งนี้ทางบริษัทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพยายามสนับสนุนในบุคคลากรของหน่วยงานและครอบครัวทำให้ได้ตามเป้าหมาย  มิฉะนั้นก็จะถูกปรับ (ประเด็นเรื่องการปรับ  ก็ได้ขอให้เจ้าของลานซากุระช่วยหาข้อเท็จจริงมาให้ด้วย  คงต้องรอหน่อยเพราะเจ้าตัวยังอยู่ที่ลาว)

ฝรั่งก็วิจารณ์นโยบายของญี่ปุ่นว่าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ประเมินว่าจะไม่ได้ผลบ้าง  ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบนี้  แต่ตัวเองก็ควบคุมและรณรงค์เรื่องน้ำหนักเกินไม่ได้ผล

ประเทศไทยก็มีนโยบายสร้างนำซ่อม  แต่เอาเข้าจริงก็เอางบส่วนที่ทางสำนักงานสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไปใช้ในการรักษาเสียเป็นส่วนใหญ่  เมื่อไหร่จะมีผู้บริหารไทยที่ตั้งใจจริง  มีความกล้า  เอาทำจริงกะเค้าซักทีน้อ

ทางญี่ปุ่นมีทิศทางที่ชัดเจนเพราะการมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน  จะทำให้เกิดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจมากขึ้น  โรคเหล่านี้ต้องทานยาเป็นประจำ  และยาที่ใช้ก็มีราคาสูงมาก  เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินในการดูแลรักษาจำนวนมหาศาล  เช่นถ้าเส้นเลือดในสมองแตก  เกิดอัมพาตต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากในการดูแล  ถ้าเกิดโรคหัวใจต้องทำบัลลูนหรือใส่เครื่องถ่างหลอดเลือดไว้ก็ใช้ค่าใช้จ่ายมาก ฯลฯ

คราวนี้ตั้งใจจะเปิดโครงการลดน้ำหนักอีกก่อนปีใหม่นี้เป็นโครงการสำหรับประชาชนทั่วไป  สำหรับโครงการที่ทำร่วมกับโรงเรียนสาธิตมัธยม  มหาวิทยาลัยนเรศวรก็คงจะทำต่อเป็นปีที่ 3  ปีนี้คุยกับทางโรงเรียนว่า  ทางโรงเรียนต้องส่งทีมงานมาทำโครงการนี้ร่วมกับทางเทศบาลนครพิษณุโลก  เพราะต่อไปก็คงจะให้โรงเรียนทำเอง  ดูแลกันเอง  และอาจต้องพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆด้วย  ทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็คงต้องทำโครงการนี้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นต้นแบบสัก 1 โรง  เพราะนายกเทศมนตรีถามว่าทำไมไปเริ่มโครงการกับโรงเรียนนอกสังกัดเทศบาล ( เหตุผลไม่กล้าเรียนท่านตรงๆ อิอิ )

โครงการที่จะเริ่มใหม่นี้ยึดแนวของความง่ายในการปฏิบัติ  ซึ่งมีการควบคุมอาหารแบบง่ายๆ(ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนัก  อิอิ )  การออกกำลังกาย  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มีการเตรียมผู้เข้าร่วมโครงการ  ทำความเข้าใจและให้มีความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องบันทึกการกินอาหารอย่างง่ายๆ  ไม่ต้องคำนวนพลังงานที่ได้จากอาหารให้ปวดหัว  บันทึกการออกกำลังกายแบบง่ายๆ  ไม่ต้องคำนวณพลังงานที่ใช้อีกเช่นกัน  บันทึกน้ำหนักตัวแค่วันละครั้ง(ชั่งบ่อยเป็นโรคประสาท  อิอิ)  แถมบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ตั้งใจทำและทำได้ผล

คราวนี้มีการเตรียมวางแผนที่จะศึกษาวิจัยไว้ล่วงหน้าเลย  แถมมีการพูดคุยกับทีมงานที่จะบันทึก VDO ไว้ตั้งแต่เริ่มเตรียมโครงการเลย  เผื่อว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้า  ถ้าโครงการได้ผลดี  ก็จะมี VDO ดูเบื้องหลังการชกเลย  คงสนุกดีนะครับ  มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนเลย  มีการบันทึกกิจกรรม  อารมณ์  ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการไว้ตั้งแต่ยังตุ้ยนุ้ย  ตอนที่ต้องควบคุมอาหาร  ออกกำลังกาย  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เห็นทั้งหยาดเหงื่อและน้ำตา  น่าสนุกดีนะครับ  โครงการนี้

ตอนนี้ก็เริ่มหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการแล้ว  กำลังมองหาผู้ที่สนใจจะร่วมทำการศึกษาวิจัย  น่าสนใจเพราะจะได้มาวางแผนล่วงหน้าเลยว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  มีทีมงานช่วยเก็บข้อมูลให้เรียบร้อย  แค่วางแผนรูปแบบการศึกษา  ออกแบบการเก็บบันทึกข้อมูล  เข้าร่วมสังเกตกิจกรรมตาสมโอกาส  แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุป

ที่อยากได้มาร่วมงานก็มีนักจิตวิทยา(ต้องจากเชียงรายด้วย)  นักโภชนาการที่จะมาร่วมทีม  ทีมงานที่จะนำเสนอข้อมูลและผลงานของแต่ละคน  รวมทั้งของกลุ่มในรูปของกราฟที่สามารถเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจน  และถ้าจะช่วยทำเว็บไซต์ของโครงการหุ่นดีด้วยก็ไม่ว่ากัน  อิอิ

โม้เอาไว้มาก  ถ้าโครงการเจ๊งก็จะเงียบๆไว้  ถ้าได้ผลดี  อีกปีสองปีก็คอยดูทางโทรทัศน์ก็แล้วกันนะครับ………  พี่น้อง


หยุดคิดก่อนกิน

2324 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 29 มกราคม 2009 เวลา 6:52 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 25326

ลองดู Slide ต่อไปนี้หน่อยนะครับ

อ่านต่อ »


ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 5 ) การกิน

2051 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 29 มกราคม 2009 เวลา 6:44 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 13523

วันนี้จะเล่าเรื่องขนมหวาน ของว่าง โดยเฉพาะเวลานั่งคุยกันหรือนั่งดูโทรทัศน์ อ่านต่อ »


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 4 ) การกิน

2667 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 29 มกราคม 2009 เวลา 6:38 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 26087

ถ้า ดื่มน้ำอัดลมอยู่ทุกวันๆละกระป๋อง เพียงแต่เลิกดื่มน้ำอัดลมอย่างเดียว น้ำหนักตัวก็จะลดลงปีละ 4.6 กก. แล้ว ลูกพูดบ่อยๆว่าอยากเห็นลูกๆรับปริญญาไหม ทำให้ต้องเลิกทั้งบุหรี่และเหล้า เวลาไปทานอาหารนอกบ้าน จะไม่คอยถามว่าใครจะดื่มเครื่องดื่มอะไร แต่จะชิงสั่งน้ำเปล่าเลย อ่านต่อ »


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม( 3 ) การกิน

5229 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 29 มกราคม 2009 เวลา 6:31 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 62923

ต่อ เรื่องการกินนะครับ มื้อเย็นจะเป็นมื้อที่มีปัญหามากที่สุด เพราะคนที่ลดน้ำหนักส่วนมากก็จะเริ่มออกกำลังกายตอนเย็น (ถ้าออกกำลังกายตอนเช้าก็จะเป็นปัญหาอีกแบบนึง) เพราะกลัวว่าจะไม่มีแรงออกกำลัง อาจกินสะสมไว้ตั้งแต่เที่ยงหรือบ่าย หลังจากออกกำลังกายเสร็จก็จะหิวมาก ประเภทว่ากินไก่ได้ทั้งตัว (ตรงนี้มีเคล็ดลับนิดนึงนะครับ  ว่าในการลดน้ำหนักตัว  ให้ออกกำลังกายเบาๆ 60-65% ก็พอ  เพราะถ้าออกกำลังกายหนัก  จะอาจเริ่มมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  ทำ ให้หิวมากขึ้น) ยิ่งถ้าอยากลดน้ำหนักมากๆ เร็วๆ ก็เลยอดมื้อเย็นไปด้วย ลองตั้งสติคิดดูดีๆนะครับว่าจะไปได้สักกี่น้ำ ถ้าต้องทรมานร่างกายขนาดนี้ อ่านต่อ »


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 2 ) การกิน

8137 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:13 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 60771

 

วันนี้จะพูดละเอียดเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกิน  เรื่องแรกก็จะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนของอาหาร  แนะนำให้ลดปริมาณแต่คงสัดส่วนของอาหารไว้นะครับ (คาร์โบไฮเดรต 50-70%  โปรตีน 10-20%  ไขมัน 5-10%  อย่าลืมผักผลไม้นะครับ)   อ่านต่อ »


กำลังใจ

2157 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:04 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 24015

 

การลดน้ำหนัก แม้หลักการจะง่ายๆ เหมือนแก่นของธรรมะ แต่เวลาปฏิบัติก็จะยากเหมือนกันนะ  นอกจากต้องหมั่นศึกษา หมั่นปฏิบัติ  ยังต้องอาศัยความตั้งใจและกำลังใจอย่างมาก  มีอุปสรรคหลายอย่างเหมือนมีมารมารังควาญยังงั้นแหละ  การสนับสนุนและกำลังใจจากพรรคพวกเพื่อนฝูง  ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

อ่านต่อ »


การลดไขมันเฉพาะที่

2283 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 11:34 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 26274

 

สังเกตุจากที่บ้านเวลาต้องการลดสัดส่วน โดยเฉพาะหน้าท้อง ก็จะเล่นกล้ามท้องด้วยการนอนแล้วยกขาขึ้นลง หรือตามสวนสาธารณะที่มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง จะเห็นคนเล่นกล้ามท้องหรือขยับบิดเอวกันมากโดยเฉพาะคุณแม่บ้านทั้งหลาย เวลาไปบรรยายเรื่องการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักก็จะได้รับคำถามว่าเล่นกล้ามท้องหรือออกกำลังกายที่ส่วนท้องตั้งนานแล้ว ไม่เห็นพุงยุบเลย?” บ่อยๆ

ขออธิบายอย่างนี้นะครับ เล่นกล้ามท้องก็ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง ส่วนตัวแสบคือ ไขมันที่พอกสะสมอยู่หน้าท้องก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ลดหรอกครับ

อ่านต่อ »


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (1)

2167 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 11:31 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 24410

• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีความสำคัญมากในการลดน้ำหนักตัว และจะมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักตัวในระยะยาวด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีหลายอย่างแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆของร่างกายในการเผาผลาญพลังงานอีกด้วย

• ผู้เขียนเองก็ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปหลายอย่าง เช่นไม่กินของจุกจิกโดยเฉพาะขณะอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์ เลิกดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมหวาน ของว่าง เครื่องดื่มต่างๆขณะประชุมหรืออบรมสัมนาก็จะกินครึ่งนึง หรือกินนิดหน่อย ไม่กินหมด กินอาหารช้าลง เคี้ยวละเอียดและนานขึ้น หัดกินผักและผลไม้ หลังอาหารเย็นถ้ากินอิ่มแล้ว (กินของหวานหรือผลไม้ให้เรียบร้อย) จะไม่กินอะไรอีกเลย นอกจากน้ำเปล่า จนกว่าจะถึงมื้อเช้าของวันรุ่งขึ้น อ่านต่อ »


การออกกำลังกาย (1 )

177 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 17 สิงหาคม 2008 เวลา 11:25 ในหมวดหมู่ ลดน้ำหนัก, สุขภาพ, ออกกำลังกาย #
อ่าน: 5268

ในการลดน้ำหนักตัวต้องทำทั้ง 3 อย่างคือ ควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คงจะไม่พูดละเอียดในเรื่องการออกกำลังกาย เพราะเขียนอยู่ในคนชอบวิ่งอยู่แล้ว ถ้าลดน้ำหนักตัวด้วยการลดปริมาณอาหารอย่างเดียวมักจะไม่ค่อยได้ผลดี หรือถึงได้ผล น้ำหนักตัวลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ก็ตาม แต่รูปร่างก็จะไม่ค่อยดี ( ไม่หล่อไม่สวย ) และร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง เพราะการมีสุขภาพดีหมายถึง

• ปอดหัวใจแข็งแรง ( Cardiovascular )
• กล้ามเนื้อแข็งแรง (Strength )
• มีความทนทาน ( Endurance )
• น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์และรูปร่างสมส่วน( Normal Weight )
• และมีความคล่องตัวหรืออ่อนตัว ( Flexibility ) อ่านต่อ »Main: 0.05598783493042 sec
Sidebar: 0.0094151496887207 sec