ลานอิสระ

2 สิงหาคม 2010

ผู้นำทาง และผู้เดินทาง

Filed under: ไม่ได้จัดหมวดหมู่ — nuaor @ 10:38 (เย็น)

ผู้นำทาง  กับ ผู้เดินทาง

สำหรับฉันคิดว่ามันต่างกัน

บางครั้งคนนำทางอาจจะไม่ใช่คนเดินทาง

เพราะไม่เคยเดินทางในเส้นทางนี้มาก่อนเลยทำให้ไม่รู้เส้นทาง

ผู้เดินทางก็อาจไม่ใช่ผู้นำทาง เดินทางไปด้วยประสบการณ์ที่่ผ่านมา

แต่ทั้งสอง มักจะมีจุดหมายปลายทางเหมือนกัน

ผู้นำทางอาจเห็นว่าต้องไปทางนี้จะถึงเร็วกว่า ดีกว่า

แต่สำหรับผู้เดินทางแล้ว มันอาจจะเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

แต่มันอาจไม่ยากนัก

ถ้าเราหันหน้าพูดคุยกัน แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ให้กันและกันฟัง หรือพบกันครึ่งทาง

มันอาจจะเดินทางได้เร็วขึ้น คล่องขึ้น และเส้นทางนั้นมันจะเต็มไปด้วยความสุข

Powered by WordPress