การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 4 ความชื้น

โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:53 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 44479

ใน การทำปุ๋ยหมัก นอกจากต้องใช้วัสดุสีน้ำตาลและวัสดุสีเขียวให้ได้สัดส่วน ดูแลให้มีอากาศเข้าไปในกองหมัก ต้องคอยดูแลความชื้นให้พอดี การหมักจึงจะได้ผลดีและใช้เวลาน้อย

ปัจจัยที่สนับสนุนการหมัก
1. สัดส่วนวัสดุสีน้ำตาล : วัสดุสีเขียว
2. อากาศ
3. ความชื้น
4. ขนาดของกอง


ถ้าพูดในเชิงทฤษฎีก็คือ  Optimum Composting Conditions

1.  Carbon : Nitrogen  <> 30 : 1
2.  Oxygen  > 5 %
3.  Moisture   40-60 %
4.  Temperature  90-140 F


ความชื้น  Moisture 40-60%


ในการทำปุ๋ยหมัก  นอกจากการใช้วัสดุสีน้ำตาลและสีเขียวให้ได้สัดส่วนและต้องให้มีอากาศเข้าไป ในกองหมักแล้ว  ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความชื้น  ถ้ากองหมักแห้งเกินไป  การย่อยสลายก็จะใช้เวลานานขึ้น  ถ้าแฉะหรือมีความชื้นมากเกินไป  จะทำให้อากาศเข้าไปในกองหมักได้น้อยลง  ทำให้เกิดการบูดเน่าแทนการย่อยสลายแบบมี Oxygen


การเลือกสถานที่ก็มีความสำคัญ  ในประเทศที่มีอากาศหนาวอาจต้องวางถังหมักไว้กลางแจ้งเพื่อให้ได้รับแสงแดด  เป็นการลดความชื้นให้กับกองหมัก  แต่ในประเทศที่มีอากาศร้อน  ควรวางถังหมักไว้ในที่ร่มที่มีแดดรำไร  เพื่อไม่ให้กองหมักแห้งหรือมีความชื้นน้อยเกินไป

การควบคุมความชื้น


กรณีที่กองหมักแห้งหรือมีความชื้นน้อยเกินไป  อาจเติมวัสดุสีเขียวเพิ่มลงไปในกองแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อเพิ่มความ ชื้นให้กับกอง  หรือพรมน้ำ (  ไม่ใช่รดน้ำ )  ให้กับกองหมัก  ถ้ากองหมักโดนแดดมากเกินไป  อาจต้องปิดฝาถังหมักหรือย้ายถังหมักเข้าในร่ม


กรณีที่กองหมักแฉะหรือมีความชื้นมากเกินไป  ก็อาจเติมวัสดุสีน้ำตาลเพิ่มลงไปในกองหมักแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อลด ความชื้นให้กับกองหมัก  หรือย้ายถังหมักออกกลางแจ้ง  เปิดฝาถังหมักให้ได้รับแสงแดด  หรือคอยพลิกกลับกอง  เพื่อลดความชื้นให้กับกองหมัก


ในการทดลองหรือถ้าทำเป็นธุรกิจ  อาจใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อควบคุมให้ได้ความชื้นที่ 40-60%  แต่ถ้าทำที่บ้าน ( Backyard Composting )  ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความชื้น  แต่อาศัยการสังเกตดูกองหมักและใช้มือจับดูว่ากองหมักแห้งเกินไปหรือชื้นเกิน ไป   ถ้าจับกองหมักดูแล้วรู้สึกว่าแห้งกรอบแกรบก็แสดงว่าแห้งหรือมีความชื้นน้อย เกินไป   กองหมักที่ดีควรมีให้ความรู้สึกเหมือนผ้าที่แห้งหมาดๆ   ถ้าลองบีบดูก็ไม่ควรมีน้ำหยดออกมา  ถ้ามีก็แสดงว่ามีความชื้นมากเกินไป

สรุป ใน การทำปุ๋ยหมัก  นอกจากต้องใช้วัสดุสีน้ำตาลและวัสดุสีเขียวให้ได้สัดส่วน  ดูแลให้มีอากาศเข้าไปในกองหมัก  ต้องคอยดูแลความชื้นให้พอดี  การหมักจึงจะได้ผลดีและใช้เวลาน้อย

« « Prev : การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 3 อากาศ

Next : การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 5 ขนาดของกองหมัก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

76 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.42531800270081 sec
Sidebar: 0.24549603462219 sec