คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )

โดย จอมป่วน เมื่อ 11 June 2009 เวลา 10:30 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 5637

ทางโครงการฯ จึงต้องพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM ) ขึ้นมาอีก เป็นหลักสูตร TOT ( Traing of Trainers for CBM ) เพื่อใช้ในการอบรมบุคคลากรที่จะไปเป็นวิทยากรตามหลัีกสูตร CBM ต่อไป

จากปัญหาที่ว่าโครงการจัดการมูลฝอยสำหรับชุมชนเมือง เทศบาลเมืองพิษณุโลกกำลังจะสิ้นสุดลง  หลักสูตรก็มีแล้ว  คู่มือก็มีแล้ว  ทำอย่างไรจึงจะมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่สนใจ

ทางโครงการฯ จึงได้มีการเจรจากับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  ได้ตกลงที่จะจัดการอบรมบุคคลากรของกระทรวงฯ  ซึ่งเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงอยู่แล้ว  ให้เข้าใจแนวคิดและวิธีดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )  และสามารถเป็นวิทยากร CBM ที่ดีได้  เพื่อที่จะได้นำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป

ทางโครงการฯ จึงต้องพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร  หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM ) ขึ้นมาอีก  เป็นหลักสูตร TOT ( Training of Trainers for CBM )  เพื่อใช้ในการอบรมบุคคลากรที่จะไปเป็นวิทยากรตามหลัีกสูตร CBM ต่อไป


ในคู่มือก็มีรายละเอียดต่างๆครบหมดทุกอย่าง  ยังแอบเอาไปเป็นต้นแบบพัฒนาหลักสูตรลดน้ำหนัก  และหลักสูตรอบรมวิทยากรที่จะดำเนินการคลินิคหรือค่ายลดน้ำหนักด้วย

ทางโครงการฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดอบรมวิทยากรหลักสูตร CBM ขึ้นโดยมีบุคคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 35 ท่านเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จัดขึ้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ. 2548

หลังจากการฝึกอบรมวิทยากรแล้ว  ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับ GTZ และเทศบาลนครพิษณุโลกก็ได้ทำการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ประมาณ 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2548-2549

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกันไปจัดการอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2549  ตามโครงการความช่วยเหลือหลังประสบภัยจากสึนามิของ GTZ   ซึ่งวิทยากรของกระทรวง ฯ ที่ผ่านการอบรมก็สามารถทำหน้าที่วิทยากรได้อย่างดีเยี่ยม

G2K 28 เม.ย. 2550

« « Prev : คู่มือการฝึกอบรม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )

Next : การศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร CBM » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

578 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 1.6218039989471 sec
Sidebar: 0.59779000282288 sec