ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมEnvironmental Research and Training Center- ERTC

โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:37 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 67116


วันนี้ขอแนะนำหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งให้รู้จัก คือ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  Environmental Research and Training Center- ERTC  เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก  แต่ในอนาคตคงจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  ที่แนะนำหน่วยงานนี้เพราะได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลกและ GTZ จัดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM
เมื่อปี 2549 ก็เคยไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ที่ ERTC จัดให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  แต่ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมมากพอสมควร
ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ทาง ERTC  ได้จัดการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร  หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน – CBM  คืออบรมให้ไปเป็นวิทยากร  เพื่อจะได้นำหลักสูตร CBM ไปขยายผลใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
การอบรมครั้งที่ 1  จัดขึ้นที่โรงแรมท็อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 23-26 เมษายน 2550  มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 30 ท่าน  โดยมี อ. สุพจน์ กุลปรางค์ทอง  นพ. สุธี ฮั่นตระกูล  นายอนิวรรต  แปะตะขบ  เป็นวิทยากรและคณะทีมงานจาก ERTC  ด้วยความร่วมมือจาก GTZ และเทศบาลนครพิษณุโลก มีการศึกษาดูงานที่สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย  และในชุมชนที่ประสพความสำเร็จในการจัดการขยะคือชุมชนวัดหนองบัวด้วย

ครั้งที่ 2  จัดเมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2550  สถานที่เดิม
นอก จากนี้ก็ยังได้ร่วมมือกันจัดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับ วิทยากร  หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน – CBM  ให้กับทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับ


« « Prev : การศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร CBM(2)

Next : การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 1 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3446 ความคิดเห็น