Entries Tagged 'ไม่ได้จัดหมวดหมู่' ↓

น้ำจิตน้ำใจ น้ำดื่มยี่ห้อนี้มีบุญมาฝาก

อ่านเจอจากนิตยสาร Secret เลยจดไว้ จะช่วยอุดหนุน

วันนี้ได้ซื้อมาแล้วจาก Tops ใกล้คอนโด

ไปอ่านข้อมูลต่อจาก http://www.kondee.com เลยเอามาฝาก

โครงการ น้ำดื่มตรา น้ำจิตน้ำใจ โครงการกุศลที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกคนร่วมกัน สร้างมหากุุศล โดยการซื้อน้ำดื่มเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม หอธรรมพระบารมี ทั้งผู้คิด ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้คิดงานประชาสัมพันธ์ ร่วมใจกันโดยไม่มีข้อแม้ทางธุรกิจ

คนต้นคิด พญ วิไล ธนสารอักษร

ประสานงานจนงานเกิด สิริยากร พุกกะเวส (อุ้ม)

ส่วนงานผลิต บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด

ส่วนงานจัดจำหน่าย บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ช่วยคิดงานออกแบบฉลากและกราฟิกดีไซน์ Default Bangkok Company Limited

ช่วยผลิต งานโฆษณา บริษัท บีบีดีโอ (กรุงเทพฯ) จำกัด

สนับสนุนงานสิ่งพิมพ์ โรงพิมพ์คอมฟอร์ม ถ.กรุงเทพกรีฑา
บริษัท อิมเมจิ้ง ฮับ จำกัด

ช่วยสื่อ บริษัท กันตนา จำกัด
บริษัท เจเอสแอล จำกัด
บ.โพลีพลัส ออกาไนเซอร์ จก.
คุณนา คุณข้าว

ช่วยงานแถลงข่าวเปิดตัว AV Projects Company Limited
DXI Company Limited
CentralWorld Company Limited
คุณเก๋ /ประสานงานสื่อ
vanilla garden /อาหาร
คุณพันธ์ทิพา เรืองสวัสดิ์ และ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ / premium
คุณวินัย สัตตะรุจาวงศ์ / งานวีดีโอ
ศิลปิน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ร่วมบุญและร่วมอนุโมทนากับโครงการนี้ได้ที่ Central Food Hall, Tops Market
และ Tops Super ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ดื่มน้ำแถมได้บุญ น่าสนใจครับ สำหรับผม

มีความสุขทุกคนครับ

ว. วิชรเมธี

ครูบาอาจารย์ในดวงใจของท่าน ว.วชิรเมธี

อ่านจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Secret เล่มแรกในปีที่ ๒
เลยจดไว้ คงตรงใจหลายๆ คน
๑. ท่านพุทธทาส
๒. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
๓. หลวงปู่ชา สุภัทโท
๔. ท่านทะไลลามะ
๕. ท่านติช นัท ฮันห์

โดยส่วนตัวยังไม่ค่อยได้อ่านงานของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต และ ท่านติช นัท ฮันห์ เท่าไหร่
แต่เคยอ่านบทบันทึกของท่าน ว. เมื่อครั้งไปเยือนหมู่บ้านพลัม และได้ร่วมเจริญสติกับท่านติช นัท ฮันห์ ทำให้ทราบเลยว่าบางครั้ง การได้เข้าใกล้คนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้เป็นแรงส่งให้เราได้อีกทางหนึ่งครับ

โดยส่วนตัวลำดับที่ ๑, ๓, ๔ ตรงกับท่าน ว.
๑. ท่านพุทธทาส แม้จะอ่านคู่มือมนุษย์ไม่จบเสียที แต่เล่มอื่นๆ ก็สัมผัสมาเรื่อย เล่มล่าสุดอ่าน พุทธทาสลิขิตคำกลอน ก็สุดยอด ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจากตัวกู ของกู คือ Keyword ที่ได้จากท่านเสมอ
๒. หลวงปู่ชา สุภัทโท ใครไม่เคยฟังเทศน์ไปหัวเราะไป หาหลวงปู่ชามาฟังเสียครับ ท่านเทศน์ง่ายๆ ภาษาชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน แต่เข้าใจง่าย ทะลุกลางใจ ไม่ต้องอ้อมค้อมเลยครับ ชอบฟังท่านมาก
๓. ท่านทะไลลามะ ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับท่าน ๑ เล่ม คือ ปัญญาญานแห่งการให้อภัย ทึ่งในวิถีของท่าน และอัธยาศัยที่ดีของท่าน

ที่เพิ่มมาของผมคือ
๔. หลวงปู่ดุลย์ อตุโล การส่งจิตออกนอก เป็นทุกข์ ประโยคทองนี้ ท่องไว้เสมอ
๕. หลวงพ่อกล้วย วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญในหลายครั้ง ที่วัดท่านเป็นป่าช้า เหมาะแก่การฝึกจิตอย่างมาก แต่ก็กลัวทุกทีเวลากลางคืน
๖. หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ได้แผ่นซีดีจากเวบ ชอบครับเมื่อได้ฟัง เลยอยากไปผาซ่อนแก้วมากเลย
๗. ดร.สนอง วรอุไร ท่านนี้ได้แผ่นซีดีจากเวบ แล้วก็ติดใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
๘. ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ท่านสอนธรรมะแบบวิทยาศาสตร์ ท่านแสดงละครขันธ์ ๕ แสดงกระบวนการเกิดของจิต ทำให้เห็นภาพชัดเจนมาก และจากละครทำให้รู้ว่าเราควรเอาสติไปไว้ตรงจุดไหน
๙. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านนี้ได้สัมผัสเมื่อครั้งมาบรรยายที่ทำงาน ตามหาอ่านประวัติ จนเอาลูกไปสมัครที่โรงเรียนสัตยาไส ของท่าน แต่ไม่ได้ไปเรียน ไกลเกินไป แนวคิดของท่านก่อนทำหรือรับรู้อะไร ตอบคำถามนี้ก่อนครับ ดีต่อผู้อื่นไหม? ดีต่อตัวเองไหม? ผมเติมเองอีกข้อ ดีต่อโลกไหม? หากตอบว่าใช่ทั้งสามข้อ ทำได้เลย

คุณล่ะครับ มีครูบาอาจารย์ท่านไหนในดวงใจบ้าง

ท่าน ว. บอกไว้ในท้ายสัมภาษณ์ว่า ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าคือ ให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท นัยของความไม่ประมาทก็คือ อยู่อย่างมีสติ พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า ในบรรดารอยเท้าของสัตว์เดียรัจฉาน รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุด รอยเท้าสัตว์รวมกันทุกชนิดรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดฉันใดฉันนั้น ในบรรดาองค์ธรรมทั้งหมด สติก็เป็นมรรคาแห่งธรรมทุกข้อฉันนั้น

หลวงปู่ชาเคยเทศน์ว่า ไม่ต้องบอกว่าไม่มีเวลาเจริญสติ เพราะหากยังมีเวลาหายใจ ก็มีเวลาเจริญสติ เพราะเราใช้ลมหายใจนั่นแหละเจริญสติ

ขอให้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกนะครับ

มีความสุขทุกคนครับ