energy

ไม่มีความคิดเห็น โดย sanya เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:01 (เย็น) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 900

 คำอธิบายฐานก่อนนั่งสมาธิ

สาธุ  ข้าพระพุทธเจ้า  จะขอปฎิบัติบูชาสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน

ขอให้ดวงจิตของข้าพระเจ้านิ่ง,สงบ,สว่าง รู้เห็นธรรม ตามสภาวะ

ธรรมที่เป็นจริง ตั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ เป็น

ไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งกายและใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เทอญ

 

                             คำอุทิศส่วนกุศล

บุญใดกุศลใดที่เกิดในกาลครั้งนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอแผ่เมตตาจิต

ในบุญกุศลนี้  ให้แก่ตัวข้าพเจ้า  เจ้ากรรมนายเวรอดีตชาติก็ดี

ปัจจุบันชาตินี้ก็ดี  คุณบิดามารดาภรรยา(สามี)บุตรชาย-หญิง

ของข้าพเจ้าญาติมิตรทุกหมู่เหล่าครูอาจารย์  เหล่าเทพเทวดา

ทั้งหลาย  พระภูมิเจ้าที่  พระแม่ธรณี  แม่พระเพลิง  แม่พระทราย

พระแม่โพสฬ พระแม่คงคา  ท่านเท้าพระยายมราชนายนิยรบาล

ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 สรรพสัตว์น้อง


บันทึกแรกของฉัน!

1 ความคิดเห็น โดย sanya เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:40 (เช้า) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1360

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญา

  • ท่านได้สร้างบล็อกของท่านเองแล้วที่นี่
  • บันทึกนี้เป็นข้อความทดสอบ
  • ท่านสามารถเข้า Dashboard หรือ Site Admin เพื่อลบบันทึกนี้ออกได้
  • ขอแนะนำให้ท่านเขียนบันทึกแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกับสมาชิกอื่นๆ
  • คำแนะนำภาษาไทยอยู่ในบล็อกลานคู่มือบ้านลานปัญญา

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญาMain: 0.01979398727417 sec
Sidebar: 0.032828807830811 sec