เด็กไทยกับความรู้ “นอก”

วันเสาร์ กรกฏาคม 26thไม่ได้จัดหมวดหมู่ Category

อันว่าเป็นไทยเป็นถิ่นอุดม มีทรัพย์ในดินและสินในน้ำ แต่เด็กไทยทุกวันนี้แทบไม่มีความรู้ไทย ในนสมองถ้าผ่าลึกลงไปมีแต่ความรู้ “นอก”

ความรู้ “นอก” มาจากทั้งอาจารย์ที่จบ “นอก” และอย่างยิ่งมาจากนักวิชาการ ครูบา อาจารย์ ที่ศรัทธาความรู้นอก แล้วเหยียบย่ำความรู้ไทย

เขาบอกว่าความรู้นอกดี น่าเชื่อถือ
เขาบอกว่าความรู้ไทยไม่ดี ขาดความน่าเชื่อถือ

อะไรต่ออะไรที่เป็นภาษาอังกฤษ น่าเชื่อถือ
บทความอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษ น่าเชื่อถือ

บทความภาษาไทย “แย่”
บทความคนไทยเขียน “แย่”

คนไทยจึงต้องอุตส่าห์ไปร่ำไปเรียนมาแล้วนำความรู้นั้นไทยนั้นไปตีตราว่าเป็น “ความรู้นอก”

นักวิชาการการศึกษาไทย ศรัทธา และเคารพต่อความรู้นอกเท่านั้น

ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่เหมาะสมเลยกับคนไทยและประเทศไทย

อาทิเช่น การวิจัย ที่ใคร ๆ ใช้เรียน ใช้ทำเพื่อแลกเพื่อซึ่งใบปริญญาตรี โท และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เอก”

ดร. สมัยนี้ ก็มีความรู้เพียงแค่ “ทำวิจัย”

ทำวิจัยหนึ่งเล่มโดยใช้ศาสตร์ วิธีการ ระเบียบวิธีวิจัย ทำได้ตามระบบระเบียบไป ทำได้แล้วก็ “จบ”

จบมาก็นำความรู้นอกมาต่อยอด
ต่อกันแล้ว ต่อกันอีก ต่อกันไปต่อกันมา
ต่อจนเด็กไทย เหยียบย่ำ ย่ำยี ดูถูกความรู้ไทย ๆ วิชาการไทย

เด็กไทยสมัยนี้จึงมีแต่ “ความรู้นอก”
ศรัทธาแต่ความรู้นอก
ไม่มีภาษาอังกฤษไม่ศรัทธา
ไม่ใช่ความรู้นอก ไม่ศรัทธา
อย่างนี้นี่หนาทำให้สังคมจมลงไปด้วยอะไร ๆ ก็มีแต่ “นอก ๆ”

เปิดลานกบฏ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”

วันเสาร์ กรกฏาคม 26thไม่ได้จัดหมวดหมู่ Category

ลานนี้ตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นลานที่ประชุมกันแห่งบุคคลที่มีวาทะแห่ง “บัณฑิต”
บัณฑิตนั้นย่อมพูดคุยกันได้อย่างตรงไป ตรงมา
ย่อมพูดคุยข่มกัน แลกเปลี่ยนกัน ขัดกัน โต้แย้งกัน พูดได้ แสดงได้ บัณฑิตนั้นจักไม่โกรธ ไม่ผูกใจเจ็บ

วิวาทะแห่งบัณฑิตนั้นถึงแม้ว่าจะแตกต่าง แต่ก็ไม่ “แตกแยก”
แตกต่างเพื่อสรรค์สร้างวิชาการไทยให้เฉิดฉันท์และไฉไล สว่างไหว ทั่วปฐพี

ขอเชื้อ ขอเชิญผู้ที่มีวิวาทะแห่งบัณฑิตให้เร่งติดตามให้ชิดรุดแลกเปลี่ยน ความคิด ความเห็นในสิ่งที่ “ถูกต้อง มากกว่า ถูกใจ”
เปิดความคิดที่อึดอัดฝังลึกอยู่ในประสบการณ์ โดยเฉพาะในใจ ให้ลูกหลานไทยรู้ไว้ว่าเป็นจริง…

บันทึกแรกของฉัน!

วันเสาร์ กรกฏาคม 26thไม่ได้จัดหมวดหมู่ Category

ยินดีต้อนรับสู่ลานปัญญา ท่านได้สร้างบล็อกของท่านเองแล้วที่นี่ ชื่อลานปัญญา บันทึกนี้เป็นข้อความทดสอบ ท่านสามารถเข้า Dashboard หรือ Site Admin เพื่อลบบันทึกนี้ออกได้ คำแนะนำภาษาไทยอยู่ในบล็อก ลานคู่มือบ้านลานปัญญา

Size

Colors