ขอรายงานตัว ขอรับ

อ่าน: 1759

ยินดีต้อนรับสู่ลานชาวนา

    ขอรายงานตัวต่อชาวลานปัญญา ขอรับ กระผม นักศึกษาปริญญาเอก สาขา นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอรับ มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งและเพื่อนร่วมก๊วนในการจัดทำนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างเสริมวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตให้ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) ให้มีสภาวะที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทางปัญา ร่างกาย จิตใจ รักษ์ธรรมชาติ และเพื่อประเทศชาติอันทำให้เรามีชีวิตที่สมบุกสมบันกันอยู่อย่างไม่คิดชีวิต ต้องดิ้นร้นต่อสู้ทั้งทางตรงกับทางอ้อมในวิถีชาวเมือง นักศึกษาที่นักวิชาการนั่งห้องแอร์เขียนให้เด็กไทยผู้รับใช้ประเทศชาติภายในเบื้องหน้าต้องรับผลกรรมของการกระทำที่ต้องลองผิดลองถูก ทำผิดทำถูก(น้อย) เปลี่ยนวิถีทางเดินไปเป็นขี้ข้าแห่งอำนาจเงินตราของผู้แสวงหาผลการกำไรที่ต้องพยายามแสวงกินเกินตัว แสวงหาความร่ำรวยไม่รู้ให้ใคร ถ้าจากโลกนี้คุณยังจะเอาไปด้วยจริงหรือ แสวงหาอะไรกันนักหนา…
    ยินดีต้อนรับสู่ลานชาวนาMain: 0.031628847122192 sec
Sidebar: 0.028364181518555 sec