ยาผีบอก

อ่าน: 2126

(ชวนนักวิจัยระดับอ๋องมาชมงานวิจัยไทบ้าน)

1 ความสอดคล้องกับทุนนวมินทร์

1.1 สถานีเรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน มีเป้าประสงค์ทางด้านการสร้างปัจจัยความรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้เชิงประจักษ์ เช่น การปลูกต้นไม้หลากหลายวัตถุประสงค์ การสะสมแม่ไม้พันธุ์ดี การเลี้ยงสัตว์ การค้นหาคำตอบในการพึ่งตนเองในระดับชุมชน การวิจัยชนิดหญ้า การวิจัยพืชพลังงาน การวิจัยไม้โตเร็ว

อ่านต่อ »Main: 0.013664960861206 sec
Sidebar: 0.04663610458374 sec