Archive for the ‘ไม่ได้จัดหมวดหมู่’ Category:

มีคำถามคร้าบบ

เมษายน 28th, 2010 / 4 Comments » / by ombudsman

สปอตโฆษณา ผู้ตรวจการแผ่นดิน “ดีนอก ดีใน”

กุมภาพันธ 8th, 2010 / 3 Comments » / by ombudsman

ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนในส่วนภูมิภาค นครราชสีมา

กุมภาพันธ 4th, 2010 / 12 Comments » / by ombudsman

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ใช่ สตง นะครับ”

ตุลาคม 17th, 2009 / 1 Comment » / by ombudsman

ลานปัญญา บล๊อคแรงจริงๆ ครับ

กันยายน 27th, 2009 / 6 Comments » / by ombudsman

อัพเดทข่าว (ข่าวจริงๆ ครับ) ^_^

กันยายน 25th, 2009 / 3 Comments » / by ombudsman

แผนที่ สนง. มาแล้วคร้าบบ

กันยายน 25th, 2009 / 1 Comment » / by ombudsman

Video ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กันยายน 21st, 2009 / 5 Comments » / by ombudsman

การประชุมใหญ่สามัญ “สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association) ครั้งที่ 11”

กันยายน 16th, 2009 / 6 Comments » / by ombudsman

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552

กันยายน 16th, 2009 / 3 Comments » / by ombudsman