มุทิตา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

โดย meepole เมื่อ 3 May 2011 เวลา 3:14 pm ในหมวดหมู่ เก็บเกี่ยวได้..ในระหว่างทาง, เรื่องทั่วไปๆ สบายๆ #
อ่าน: 112575

มุทิตาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา วันอาทิตย์ที่ ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นผู้ประทาน ปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับปริญญาทั้งหมด 2802 รูป/คน

ครั้งนี้มีหลายวิทยาเขตที่มารับพร้อมกันและหลายประเทศมีทั้งภิกษุ ภิกษุณี จากประเทศต่างๆเช่น ใต้หวัน เกาหลี อเมริกา เวียตนาม ศรีลังกา จีน ที่สำเร็จการศึกษามาร่วมรับ ในวันนี้ การรับปริญญาวันนี้จึงมีทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และฆราวาส

และมีผู้ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน 4 รูป หนึ่งในนั้นคือ พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโน ) เจ้าคณะภาค 16 ด้วย

 

บน ล่าง อาคารรับรองอาคันตุกะ  ทุกท่านที่มารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และที่มาจากต่างประเทศ มาเตรียมตัว และพักผ่อนกันก่อนเข้ารับในช่วงบ่าย (ช่วงเช้าเป็นคณะอื่น บ่ายเป็นของคณะพุทธศาสตร์)

   

ล่างซ้าย  บัณฑิตที่รับภาคเช้าเสร็จเข้าแถวกลับมาฉันเพล

ล่างขวา  บัณฑิตที่เตรียมรับภาคบ่าย (ภิกษุ ภิกษุณี จากมหาวิทยาลัยสมทบในใต้หวัน) เข้าแถวเตรียมเข้าห้องประชุม

 

รูปแรกล่างซ้าย Venerable Godakalana Gunaratana (Chao Chu รูปซ้ายมือ), The president of LA buddhist union, USA

รูปแรกล่างขวา Venerable Yi Yin, Abbot of Tainan Wu De Temple,Taipei

   

ล่าง ภิกษุณี ที่เรียนจากไทเป มารับมีทั้งตรีและโท

  

ล่างเตรียมไปฉันเพล

 

ล่างซ้าย อาจารย์มจร.ที่มาร่วมงาน 

ขวา Most Venerable Dr. Thich Thien Tam (Kusalacitto) Abbot of Pho Minh Pagoda, Socialist Republic of Vietnam 

 

ที่แตกต่างจากที่อื่นที่นอกจากสีเหลืองของจีวรท่านๆเด่นกระจายส่องสว่างไปหมดทั้งนอกห้องประชุม และในห้องประชุมแล้ว โยมของพระมาเชียร์ให้กำลังใจกันมากจริงๆ พระ1 รูปรับปริญญา สงสัยโยมมากันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียว เพราะไปที่ใหนก็มีแต่โยม ปูเสื่อนั่งนอนกันเต็มไปหมด บอกมานอนค้างคืนกันเป็นคันรถเลยทีเดียว มีรถทัวร์ใหญ่จำนวนมากจริงๆเฉพาะที่เห็นนับได้เกินสามสิบคัน รถตู้นับไม่ได้มากจนตาลาย อากาศเป็นใจมาก เพราะที่เตรียมกันไปทั้งร่มและหมวกไม่ได้ใช้ เพราะแดดไม่ออก ฝนไม่ตกครึ้มๆ สบายๆ ดีมากๆ

ในงานนี้มีเหมือนทั่วไปขายตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแสดงความยินดี ช่อดอกไม้สวยๆจ๊าบๆ ที่มีเกินงานอื่นก็คงเป็นพวงมาลัยคล้องข้อมือสวยๆ ไว้ถวายพระ(อาวุโส) อาหารไม่มีขาย เพราะทุกอย่างมีให้ฟรี จากศรัทธาบริจาค ของสาธุชนทั้งหลาย ในงานมีอาหาร น้ำฟรี บริการตัวเอง  มีซุ้มถ่ายภาพสวยๆ ของแต่ละวิทยาเขตที่มาตกแต่งให้ถ่ายภาพกัน

ล่างซ้าย หอประชุมที่ใช้รับปริญญา  ขวา ส่วนหนึ่งของญาติโยมมาแสดงความยินดี ให้กำลังใจกัน

 

งานพิธีประสาทปริญญาจะมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปโดยมี 3 วันมีการปาฐกถา เรื่อง “พุทธิปัญญากับการสร้างสังคมปรองดอง”โดย พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มีการรายงานสัมมนากลุ่มย่อยหัวข้อต่างๆ หลังจากนั้นจึงซ้อมรับปริญญา สำหรับพระภิกษุทางมหาวิทยาลัยได้ถวายผ้าไตรจีวรและย่ามด้วย

ปีนี้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์  หลวงปู่สุภา ภูเก็ต  พระธรรมคุณาภรณ์ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร  พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์) วัดธรรมมงคล  พระราชธรรมเวที (ชัยวัฒน์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ท่านThich Nhat Hanh  แม่ชีวิมุติยา(รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ.บางช้าง) ศ.บวรศักดิ์ สุวรรณโณ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นต้น ใครรู้จักใครนับถือกันก็สามารถใช้โอกาสนี้ไปมุทิตาสักการะแสดงความยินดีได้

(ปริญญากิตติมศักดิ์ (honorary degree) เป็นปริญญาที่มอบให้บุคคลไม่ได้เข้าศึกษาแต่ได้ทำผลงานดีเด่นให้แก่ประเทศ หรือสถานศึกษานั้น)

วันนี้ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งก็ได้มีโอกาสติดตามคณะศิษยานุศิษย์ และไวยาวัจกร ที่ไปร่วมแสดงความยินดีและเพื่อเก็บภาพประทับใจ ขอนำมาให้ท่านร่วมมุทิตาที่ได้มีพระเถระผู้ใหญ่ (แต่ท่านมักจะพูดว่าท่านเป็นพระบ้านนอกเสมอ) ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฎเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชน ที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์ ทั้งในฐานะเจ้าคณะปกครองดูแลคณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดคือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร ด้านการศึกษาสงเคราะห์และในฐานะครูผู้สอนวิชาวรรณคดีบาลี พระวินัยปิฎก การปกครองคณะสงฆ์ ให้กับพระภิกษุและฆราวาส ท่านเป็นพระเถระที่บำเพ็ญหิตานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา ตลอดจนมีวัตรปฎิบัติที่น่าเลื่อมใส

ล่าง ก่อนเข้ารับปริญญา มหาวิทยาลัยได้ถวายย่ามและจีวร เสื้อครุย (แต่พระท่านไม่ต้องใส่ครุยค่ะ ไว้ถือก็พอ) ครุยปริญญาเอกมจร.จะมีวงกลมสามวงบนแถบหน้า แทนสามขีดที่แขนในบางสถาบัน  รูปขวาถ่ายกับท่านพระสุธีธรรมานุวัตร (เจ้าคุณเทียบ) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นสหายร่วมเรียนกันมาสมัยปธ.๙

 

 ล่าง ศิษยานุศิษย์ คุณภาณุวัฒน์ และสหายธรรม ผู้มาร่วมแสดงความยินดี

 

 

บน ล่าง นั่งรอพิธีการในห้องประชุม  สนทนากับท่านศ.บวรศักดิ์ ซึ่งได้มารับในครั้งนี้ด้วย

 

 Large_dsc02871

  

บน รับเสร็จออกมาถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆมากมาย (เอามาลงไม่หมด) 

ล่าง ถ่ายกับท่านพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ครั้งนี้ท่านได้กรุณาจัดการและอำนวยความสะดวกให้ท่านเจ้าคณะภาค 16 และคณะศิษย์เป็นอย่างดียิ่ง ภาพข้างหลังคือ หอพระไตรปิฎก

ล่างซ้าย ไม่ว่ามีกิจกรรมใดๆ จะมีผู้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจเบื้องหลังเช่นนี้เสมอ

ล่างขวา ตึกสูงซ้าย อาคารหอสมุด ตึกขวา ตึกสนง.อธิการบดี

     

 ขอบคุณที่กรุณาเข้ามาติดตามค่ะ :)

 

« « Prev : เห็นแล้วอดคิดไม่ได้..ต้องเขียน

Next : เชื้อโรค…อันตรายในห้องครัว » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

25870 ความคิดเห็น