สวัสดีปีมะโรง ๒๕๕๕

105 ความคิดเห็น โดย Lin Hui เมื่อ มกราคม 1, 2012 เวลา 12:33 ในหมวดหมู่ สวัสดีปีใหม่, เรื่องเล่าของLin Hui #
อ่าน: 2502

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสติ เจิญภาวนา แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล เป็นมงคลแก่ชีวิต

เป็นเรื่องธรรมดาของชาวพุทธ และทุกชาติทุกศาสนา พึงกระทำ ในวันขึ้นปีใหม่ แล้วทบทวน สิ่งที่ทำตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้อเสีย ควรรีบปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ส่วนความดีหรือสิ่งดีๆ ขอให้ผู้อื่นเป็นคนกล่าวขาน อย่ามัวลุ่มหลงในความดีของตัวเอง

และไหว้เจ้าที่ ด้วยค่ะ

ทำบุญสร้างกุศล แผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญ แล้วมาสำรวจ กาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติสุข ระลึกถึงผู้มีพระคุณ ผู้ให้ชีวิต บูรพกษัตริย์ผู้สร้างชาติ ทหารกล้าและวีระชนทั้ง ชาย-หญิง ที่ปกป้องรักษาประเทศชาติ กอบกู้เอกราชให้เราได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินนี้ เติบใหญ่ มีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยทรัพยกรที่อุดมสมบูรณ์ อนิจจายังมีมนุษย์อวิชา ที่ทำลายทรัพยากรของชาติ จนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ หากคนของแผ่นดินไม่ตระหนักรู้ ไม่ใส่ใจ ความยากจนไม่ใช่ข้ออ้างทำความชั่ว อย่าส่งเสริมให้คนชั่วมีอำนาจ หากพลาดพลั้งไปแล้ว ให้กลับตัวกลับใจ เกรงกลัวบาป ไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีต่อแผ่นดินต่อไป จะเป็นกรรมดี ชีวิตจะไม่อับจน ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินคือสิ่งที่ทุกคน ทีเกิดมาเป็นคนในแผ่นดินนี้พึ่งกระทำค่ะMain: 0.019545078277588 sec
Sidebar: 0.070072889328003 sec