๒๗-๒๘ สค. ๕๔ ไปเยี่ยมชาวนาที่นครสวรรค์

อ่าน: 51331

อาม่าในฐานะวุฒิอาสา ธนาคารสมอง จ นครราชสีมา ทำโครงการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวนา ให้มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง โดยน้อมนำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่มั่นคง และยั่งยืน โดยปรับโครงการเกษตรประณีต ๑ ไร่ แก้จนคนอีสาน  ด้วยการออมน้ำ ออมดิน ออมพืช ออมสัตว์ ออมความรู้ พร้อมๆ กับลดรายจ่าย ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมลงแขกดำนาแบบร่วมสมัย ที่เน้น ไม่ใช้ทรัพยากร เกินความจำเป็น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมใจ ของชาวนามืออาชีพ และชาวนาวันหยุด ในการปรับเทคนิค วางแผนระบบการทำนาที่ประหยัดน้ำ การเพาะกล้าในกะบะเพาะกล้า ที่รากแข็งแรง ใช้กับรถปักดำ การดูแลนาหลังปักดำ มีนางฟ้า(แหนแดง)ดูแลต้นข้าวในนา มีเทพธิดา(เป็ด) คอยกำจัดหอย ซอกไซ้หาแมลงตามกอข้าว ย่ำหญ้า แถมถ่ายลงแปลงนาเพิ่มปุ๋ยให้นาข้าว มีการแกล้งข้าว ด้วยการทำให้นาข้าวแห้งสลับเปียก แถกหญ้าด้วยโรตารี่วีดเดอร์นาสะอาด ต้นข้าวแข็งแรงโรคภัยไม่มี ผลผลิตจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เทควิธีการต่างสามารถติดตามได้จาก

http://www.gotoknow.org/blog/supersup300/toc

ประกอบภาพจริงของการการทำนา นวัตกรรมใหม่ทุกขั้นตอน ทุกขั้นตอน ของจริงในแต่ละพื้นที่

หากแต่การทำการเกษตรโดยเฉพาะชาวนาทั่วไป มักประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากต้นทุนสูง และยังประสบภัยน้ำท่วม นาล่ม ฯลฯ  ชีวิตชาวนาแสนรันทด จึงทำให้ต้องศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล ประสานงานกับผู้รู้ผู้ปฏิบัติจริง จนเกิดเครือข่ายอาม่าหลินฮุ่ย รวมพลคนหัวใจสีเขียว ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี จึงได้รู้จักกับชาวนาวันหยุด และชาวนามือชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มกัน จนมีการศึกษาถึงแปลงนา และมือทำแปลงนาสาธิตจนประสบความสำเร็จกระจายกันอยู่เกือบทุกภูมิภาค

๒๗-๒๘ สค. ๕๔ อาม่าเดินทางไปเยี่ยมชาวนามืออาชีพที่ ต.เขาดิน อ. เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ตามคำแนะนำของน้องต้นกล้า มีท่านวุฒิอาสาฯ สมชัย อิทธิภักดิ์ ร่วมเดินทางไปด้วยค่ ะ ท่านเป็นบล็อกเกอร์ของ OKNATION ใช้ชื่อ ลุงต้าลี่ ท่านเชียนเรื่อง “เที่ยวทุ่ง ท่องเมืองนครสวรรค์” ไว้น่าอ่านมากค่ะ

« « Prev : พิธีศพอาม่าไซเง็ก แซ่ฉั่ว(จีนแต้จิ๋ว)ต่อ

Next : งานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นครราชสีมา » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

8051 ความคิดเห็น